Zorgen over voortgang versterking Eemsdelta

Eemsdelta – De kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die ingaat op de voortgang van (het lokale plan van aanpak) de versterking Eemsdelta, baart de gemeente zorgen.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Het is zorgelijk dat, ondanks de dagelijkse inspanningen van de medewerkers van NCG, de opdracht uit ons plan van aanpak ernstig onder druk staat.” De rapportage van NCG biedt niet alleen een helder overzicht van de uitvoering van het lokale plan, maar ook voor een deel van de totale opgave binnen Eemsdelta.

Resultaten blijven opnieuw achter
De geboekte resultaten tot halverwege mei van dit jaar, blijven opnieuw achter bij de planning en de verwachtingen. Zo zijn er veel minder nieuwe versterkingsprojecten gestart, dan zou moeten. Ook het aantal beoordelingen blijft achter bij de eerdere voorspellingen. Wethouder Usmany-Dallinga: “Wij vinden het onbegrijpelijk dat grote aantallen woningen waar al vórig jaar met de uitvoering zou moeten worden gestart, nog steeds geen beoordeling of herbeoordeling hebben!”

Geen onrealistische beloftes meer
Volgens NCG is het, ondanks de achterstand die nu al weer is ontstaan, nog steeds mogelijk dat de doelen gehaald kunnen worden. De gemeente Eemsdelta steunt die insteek: inwoners moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Aan de andere kant blijft het moeilijk te geloven dat het dit jaar opeens wél zou lukken, na al die jaren van niet ingeloste beloftes. Annalies Usmany-Dallinga: “Wij hebben NCG laten weten dat zij er verstandig aan zouden doen om geen onrealistische beloftes meer te doen, zoals ook duidelijk is geadviseerd door de parlementaire enquêtecommissie.”

Alles op alles zetten
De maatregelen die in de voortgangsrapportage worden beschreven om de doelen toch te halen, geven Eemsdelta weinig concrete aanleiding om erop te kunnen vertrouwen dat het lukt. “Wij doen een dringend beroep op NCG om alles op alles te zetten om de opdracht uit het plan van aanpak die gaan over het beoordelen en starten van specifieke projecten, te halen. Neem maatregelen die hier echt aan bijdragen, zónder dat dit ten koste gaat van onze inwoners of van een gebiedsgerichte aanpak”, aldus wethouder Usmany-Dallinga.

Back to top button