Zorgaanbieders in de gemeente Eemsdelta werken samen voor herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Eemsdelta – In de gemeente Eemsdelta zijn zes zorgaanbieders een samenwerking gestart voor een herkenbare aanspreekbare wijkverpleging. TSN Zorg, Buurtzorg, BQR-zorg, Coöperatie Dichtbij, Zonnehuisgroep Noord en Noorderzorg willen met elkaar de wijkverpleging zo goed mogelijk organiseren om de zorg in de gemeente Eemsdelta toegankelijk en toekomstbestendig te houden.

Aanleiding
De vraag naar wijkverpleging neemt toe in de gemeente Eemsdelta en stijgt verder in de toekomst. Dit komt grotendeels door de vergrijzing en ouderen die langer thuis wonen. Om de wijkverpleging in Eemsdelta beschikbaar te houden voor wie zorg echt nodig heeft, is het belangrijk de zorg anders en efficiënter te organiseren.

Doel van de samenwerking 
Het doel is te zorgen voor een herkenbare aanspreekbare wijkverpleging in Eemsdelta. Dit willen de zorgaanbieders bereiken door intensief samen te werken, elkaar te versterken en zichtbaar te zijn in de wijk. Er zijn korte lijnen en de aanbieders benutten elkaars kennis, expertise en beschikbaarheid en werken volgens eenzelfde visie en werkwijze. Dit helpt de wijkverpleging in Eemsdelta te onderscheiden, efficiënter te maken en verder te professionaliseren.

Marcel Bosma, projectcoördinator en zorgadviseur: “We kennen elkaars organisaties nu beter. We weten wanneer en waarvoor we elkaars deskundigheid in kunnen schakelen. Ook hebben we heldere afspraken gemaakt over samenwerken. Dat geeft duidelijkheid voor collega’s én (toekomstige) cliënten en verwijzers.”

Maximaal bijdragen aan zelfstandigheid en gezondheid
De aanbieders willen met de samenwerking en wijkverpleging maximaal bijdragen aan de zelfstandigheid en gezondheid van inwoners en cliënten. Daarom ondersteunen ze cliënten en naasten o.a. bij het (opnieuw) aanleren van handelingen en de inzet van hulpmiddelen en onderzoeken ze altijd welke hulp familie, mantelzorgers en andere (vrijwilligers)instanties kunnen bieden. Ook helpen zij door middel van preventieve oplossingen, waarmee zij gezondheidsproblemen willen voorkomen.

Vraag over zorg of gezondheid? Neem contact op met een van de zorgaanbieders 
Voor inwoners en verwijzers in Eemsdelta verandert er aan de ‘voorkant’ niets. Zij kunnen met hun vraag over zorg of gezondheid altijd bij een van de zorgaanbieders terecht. De betreffende zorgaanbieder kijkt samen met de inwoner/verwijzer naar de (zorg)vraag en gaat samen op naar zoek naar goede oplossingen. Dankzij de samenwerking in de gemeente Eemsdelta krijgen inwoners altijd de zorg of doorverwijzing die nodig is! 

Manifest en infographic
Meer informatie over de samenwerking voor een herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in Eemsdelta is te vinden is het manifest en de infographic.

Back to top button