‘Zonovergoten Ten Boer’ ontvangt eerste opstartbijdrage van de NCG

Ten Boer – Energie Coöperatie Ten Boer i.o. ontving op 25 november als eerste initiatief een bijdrage vanuit de subsidieregeling Lokale Energietransitie. De regeling is opengesteld vanuit Kansrijk Groningen, het leefbaarheidsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, om lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

De energiecoöperatie probeert in Woldwijk, een buitengebied nabij Ten Boer, een zonneweide met zo´n 7.500 zonnepanelen van de grond te krijgen waar omwonenden van kunnen profiteren. Energie-gedeputeerde Nienke Homan reisde speciaal af naar deze zonlocatie om de cheque van 5.000 euro te overhandigen. Dit leverde een mooi beeld op waarbij Ten Boer werd overladen met ‘zonnestralen’, biologisch afbreekbaar uiteraard.

Vanaf 15 september kunnen groepen inwoners en lokale bedrijven in het aardbevingsgebied een opstartbijdrage aanvragen voor hun lokale energieproject. Gedeputeerde Nienke Homan: “Met deze bijdrage geven we lokale energiecollectieven een duwtje in de rug. Dit is nodig omdat het veel initiatieven ontbreekt aan budget om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. Door deze drempel weg te nemen, hopen we meer mensen te stimuleren om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking in hun dorp.”

Opstartbijdrage lokale energie

Voor de komende jaren is er 400.000 euro beschikbaar voor startende energie-initiatieven in de negen aardbevingsgemeenten. Initiatiefnemers kunnen maximaal 10.000 euro aanvragen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage is te vinden op www.ServicepuntLEV.nl.

Programma Lokale Energietransitie

De Nationaal Coördinator Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Lokale Energietransitie uit te voeren in de negen aardbevingsgemeenten. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen. Met het programma worden lokale energie-initiatieven geënthousiasmeerd en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen.

Kansrijk Groningen

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door de NAM. Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen. Dit zijn bijvoorbeeld programma’s waar bewoners met goede ideeën terecht kunnen voor financiële ondersteuning. Maar ook gemeentelijke herstructureringsprojecten en regionale programma’s voor thema’s waar meer belangen mee gemoeid zijn. Bijvoorbeeld snel internet, duurzame energie of herbestemming van cultureel erfgoed. Zo wordt samen gewerkt aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Groningen.

Back to top button