Zonnehuisgroep Noord sluit Luingaborg in Bierum en Menterne in Wagenborgen in 2016

Sint 2023Sint 2023

Bierum/Wagenborgen – Zonnehuisgroep Noord, een zorgaanbieder op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de provincie Groningen, sluit in 2016 vier van haar verzorgingshuizen. Het gaat om Zonnehuis Luingaborg in Bierum, Zonnehuis Menterne in Wagenborgen, Zonnehuis Olde Heem in Kloosterburen en Zonnehuis Olderloug in Slochteren. ‘Als gevolg van het overheidsbeleid en de nieuwe wet- en regelgeving blijven meer ouderen langer thuis wonen. Wij werken bovendien in een krimpregio. De leegstand groeit; in augustus hadden we in onze verzorgingshuizen totaal ruim 16% leegstand ten opzichte van 9% in januari van dit jaar’, zegt interim bestuurder Vincent Maas.

Zonnehuisgroep Noord heeft in de provincie Groningen in totaal 821 verzorgingshuis-plaatsen. Daarvan staan er momenteel 138 leeg. ‘De vraag naar onze zorg loopt nog harder terug dan voorzien en we krijgen minder budget’, stelt Maas vast. Van de vier locaties sluiten Zonnehuis Luingaborg en Menterne naar verwachting per 30 juni 2016 en Olderloug en Olde Heem per 31 december 2016. De keuze voor deze vier is gebaseerd op onder meer de leegstand en verwachte leegstand, de technische veroudering en de ligging van de gebouwen. ‘We streven naar een goede spreiding van Zonnehuizen in de provincie Groningen.’

Grote impact
Maas benadrukt dat de leegstand een gevolg is van de afname van de ‘lichte zorg’, die voorheen in verzorgingshuizen werd geboden, maar met de nieuwe regelgeving bij mensen thuis wordt ingezet. Hij erkent dat de sluiting grote impact heeft op cliënten, hun familie, medewerkers en vrijwilligers. ‘Het is buitengewoon ingrijpend, want onze cliënten zitten in een kwetsbare positie. Uiteraard blijft de kwaliteit van zorg voorop staan en spannen we ons maximaal in om onze cliënten en hun familie goed voor te bereiden, te adviseren en te ondersteunen bij de verhuizing die hen te wachten staat.’ De medewerkers en vrijwilligers, ‘die zich elke dag met hart en ziel inzetten’, krijgen begeleiding naar een andere baan binnen of buiten Zonnehuisgroep Noord. De reorganisatie die al enige tijd gaande is, moet ervoor zorgen dat Zonnehuisgroep Noord weer een financieel gezonde organisatie wordt, die voorbereid is op de toekomst.

Back to top button