Workshops ervenproject Mooi Heem

‘t Zandt – Met het project Mooi Heem maakt agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk Noord-Groninger erven groener en aantrekkelijker. Zodat eigenaren, maar met name ook de planten en dieren, ervan profiteren. In het weidse Groninger land vormen erven met hun karakteristieke beplanting groene oases.

Interesse om uw erf te vergroenen en nieuwe inheemse struiken en bomen te planten met 50 procent subsidie van de provincie Groningen? Komend najaar organiseert Mooi Heem twee workshops. Een workshop bestaat uit meerdere onderdelen. Gestart wordt met een theorieavond, waar o.a. uitleg wordt gegeven over streekeigen erfbeplanting en meer natuur op het erf. De zaterdag erop bezoeken de deelnemers een aantal erven. Derde onderdeel is de praktijkdag waarbij de deelnemers leren over aanplant en onderhoud. Na de workshop volgt het tuinadvies bij de deelnemers thuis. Het advies gaat over de erfinrichting, het onderhoud en welke beplanting op het erf aangeplant kan worden. Bonus van Mooi Heem is de aantrekkelijke subsidie vanuit het programma Bos en Hout van de provincie Groningen op de aangeschafte beplanting.

In het najaar van 2022 vinden twee workshops plaats. De eerste start op woensdag 5 oktober met een theorieavond in ‘t Zandt, waarna de groep op 8 oktober een aantal erven bezoekt. Voor de tweede workshop wordt de theorieavond gegeven in Den Andel. De theorieavond is op dinsdag 25 oktober, het bezoek aan erven op 29 oktober. Op 26 november vindt een gezamenlijke praktijkdag plaats.

Kijk op www.wierde-en-dijk.nl voor veelgestelde vragen over de workshop. Geef u op via de site of ons mailadres mooiheem@wierde-en-dijk.nl en vermeld daarbij aan welke workshop u wilt deelnemen. Kosten: € 75,- per persoon voor de workshop inclusief de cursusmap en aansluitend het tuinadvies.

Back to top button