Woningcorporaties SUW en De Delthe worden samen Woningstichting Goud Wonen.

Usquert – Vanaf 1 januari 2023 fuseren Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) en Stichting De Delthe. De nieuwe organisatie gaat ‘Woningstichting Goud Wonen’ heten. Door de fusie kunnen de corporaties hun huurders beter van dienst zijn in het aanbieden en onderhouden van goede en betaalbare woningen.

Aanleiding
SUW en De Delthe zijn relatief kleine organisaties die beiden voor grote opgaven staan op het gebied van versterking en verduurzaming van hun woningbezit. Dat maakt de organisaties kwetsbaar. De corporaties voelen zich verantwoordelijk voor goede, betaalbare woningen en tevreden huurders. Door de krachten te bundelen zijn zij beter in staat om, ondanks complexe regelgeving, de dienstverlening op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Het fusiebesluit
Na een zorgvuldig onderzoekstraject is vastgesteld dat een fusie van beide corporaties meerwaarde heeft voor de dienstverlening aan huurders en de uitvoering van de volkshuisvestelijke opgaves.
Het fusiebesluit is genomen nadat huurdersorganisaties, gemeente Het Hogeland en andere belanghouders een positieve zienswijze hebben afgegeven en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn goedkeuring heeft gegeven.

Goud Wonen
Het Goud in de naam van de woningstichting is een vertaling van het Groningse ‘Goed’. Toekomstig bestuurder van Goud Wonen, Harry Oosting: “Goed wonen op het ‘Hoogeland’, dat is waar de organisatie voor staat.” Woningstichting Goud Wonen wil een verhuurder zijn die betrokken en zichtbaar in de buurt is. De nieuwe organisatie wil zorgen voor een goede dienstverlening en een goede woonkwaliteit. Dat betekent niet alleen goede woningen, maar ook samen met huurders kijken wat er nodig is om prettig te wonen. De medewerkers van zowel SUW als De Delthe brengen veel kennis en ervaring mee in de nieuwe organisatie. Dat samenbrengen maakt de organisatie sterker. Er is dan ook voor alle huidige medewerkers van de beide corporaties een plek bij Goud Wonen.

Bezoekadres en werkplekken
De corporaties zijn momenteel bezig om een nieuwe locatie te vinden voor het kantoor van Goud Wonen. Het lukt niet om dit nog voor 1 januari 2023 te realiseren. Daarom blijven voorlopig de huidige kantoorpanden van SUW en De Delthe in gebruik.

Algemene informatie
Woningstichting Goud Wonen is een fusie tussen SUW en De Delthe. Beide corporaties verhuren betaalbare woningen in de sociale huursector in gemeente Het Hogeland. SUW bezit 767 woningen in Uithuizen. De Delthe heeft 556 woningen in Usquert, Warffum, Kantens, Zandeweer, Eppenhuizen, Rottum en Stitswerd.

Back to top button