Wolf die onze provincie bezocht blijkt pup uit Duitse roedel

EemshavenDe wolf die begin vorige maand door onze provincie liep is een pup uit de roedel “Munster” in de Duitse regio Hamburg-Bremen, zo blijkt uit DNA-analyses.

Begin vorige maand was Nederland in de ban van een wolf van onbekende oorsprong, die enkele dagen door Drenthe en Groningen liep. Op grond van uiterlijke kenmerken is het dier toen al door deskundigen van het bureau Lupus uit Duitsland als wolf aangemerkt. Maar omdat het dier weinig schuw gedrag vertoonde rees er twijfel of het wel om een wild exemplaar ging.

Gewonde en gedode schapen
Langs de route die de wolf heeft afgelegd zijn enkele gewonde en soms doodgebeten schapen aangetroffen. Hierop is DNA-onderzoek verricht om te zien of het door de wolf veroorzaakt is.

Het onderzoek dat door onderzoeksinstituut Alterra in samenwerking met het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg werd uitgevoerd bleek dat de manier waarop de schapen waren gedood was niet-kenmerkend voor een wolf. Daarom kon een grote hond niet worden uitgesloten.

Het wetenschappelijk heeft in opdracht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie waar het Faunafonds sinds 2014 onder valt, twee dode schapen onderzocht om op basis van de verwondingen meer inzicht te krijgen. Via een eerste genetische test, die het DNA van honden en wolven kan onderscheiden, werd in ten minste één monster van elk van de vier onderzochte schapen het DNA van een wolf aangetroffen.

Het aangetroffen profiel is vergeleken met hun database van Duitse wolven. Zo kon worden vastgesteld dat het gaat om een pup uit de roedel “Munster” in de regio Hamburg-Bremen. Het is één van de zes jongen die in deze roedel in het voorjaar van 2014 zijn geboren.

Het lijkt er dus op dat een jonge Duitse wolf het territorium van de ouders heeft verlaten op zoek naar een eigen leefgebied. De a-typische verwondingen bij de schapen suggereert dat het om een wolf gaat die nog niet veel ervaring heeft met het vangen en doden van grote prooidieren. In combinatie met zijn niet-schuwe en onvoorspelbare gedrag in bevolkte gebieden was dat voor de beide provincies aanleiding om de wolf van nabij te volgen om de veiligheid van inwoners te garanderen.

Afwikkeling wolvenschade
Nu in een aantal gevallen is bewezen dat een wolf verantwoordelijk is voor het doden of verwonden van enkele schapen zullen de provincies Drenthe en Groningen en het Faunafonds zorg dragen voor verdere afwikkeling van de schade bij de gedupeerde boeren.

Wolven blijven welkom in Drenthe. Met deze bijzondere situatie is veel ervaring opgedaan die de provincies in Nederland benutten voor de toekomst. De wolf is overigens in Duitsland voor het laatst gezien op 13 maart, in de omgeving van Oldenburg. Daarna zijn er geen waarnemingen meer geweest.Back to top button