Werkzaamheden eerste fase van de bodemsanering van de Eendracht van start

AppingedamDe werkzaamheden van de eerste fase van de bodemsanering van het terrein van de Eendracht aan de Woldweg in Appingedam gaan van start. Na de gunningsprocedure heeft de aannemer Plegt Vos uit Hengelo de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het gebied is in 2011 een structuurvisie opgesteld. De werkzaamheden die nu uitgevoerd gaan worden, zijn een eerste stap naar de realisering van de plannen die in de structuurvisie zijn gemaakt.

Uitsnede structuurvisie de Eendracht
De eerste fase van de werkzaamheden bestaat voornamelijk uit het saneren van de vijvers, de bodemsanering van het gebied rond de oude in 1975 afgebrande fabriek aan de noordwestzijde van de locatie en de aanleg van de Kartonbaan. De Kartonbaan vormt de noord-zuidverbinding door het gebied van de voormalige kartonfabriek van de Eendracht. De Kartonbaan komt te lopen vanaf de Olingermeeden over het terrein van de Eendracht tot aan de aansluiting op de Woldweg ter hoogte van de Kanaalweg. Inmiddels is er een informatiebijeenkomst geweest met de direct aanwonenden van het terrein. De aannemer heeft het terrein afgezet met hekken. Als het werk volgens planning verloopt zullen de werkzaamheden begin november 2015 afgerond worden.

 Back to top button