Werknemers Bouw en Infra in Loppersum en omliggende dorpen samen zichtbaar voor een fatsoenlijke cao!

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Loppersum – Ruim 80 werknemers die onder de cao Bouw en Infra vallen kwamen woensdag 8 november jongstleden samen op het Marktplein in Loppersum. FNV Bouwen & Wonen Noord riep leden en niet-leden uit de bouwsector op om mee te doen aan de ludieke actie in Loppersum, in het kader van de cao-onderhandelingen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao verlopen nog steeds stroef omdat werkgeverspartijen de voorstellen van de werknemers niet serieus nemen. Het is tijd dat UTA- en bouwplaatsmedewerkers gezamenlijk optrekken en laten zien dat ze beter verdienen.

Onder het genot van een frietje en een gehaktbal uit oma’s jus, stroomde het Marktplein in Loppersum rond 12:15 uur vol. De stemming was goed en de saamhorigheid groot. Werknemers van verschillende aannemers in Loppersum en directe omgeving lieten hun gezicht zien en hun stem horen. Onder hen ook veel uitzendkrachten en leerling-timmermannen. Uitzendkrachten die aangeven dat zij niet onder de Zwaarwerkregeling vallen, terwijl zij hetzelfde werk doen als werknemers in vaste dienst. Waarbij het nog maar de vraag is of de Zwaarwerkregeling überhaupt wordt verlengd. En leerling-timmermannen die aangeven dat zij graag meer leeftijdsgenoten de sector in zien stromen.

Nadat vakbondsbestuurder Johan Kiel de aanwezigen op het Marktplein welkom had geheten, was het de beurt aan eerste onderhandelaar Hans Crombeen. Verontschuldigend dat hij zelf niet aanwezig kon zijn vanwege een andere belangrijke cao-gerelateerde afspraak, had hij een filmpje opgenomen. In het filmpje van circa 5 minuten nam hij UTA- én bouwplaatsmedewerkers mee in het lopende cao-traject en de gedane voorstellen die werkgeverspartijen niet serieus nemen. Hans gaf aan dat verschillende werkgevers denken dat een loonstijging tussen de 3 en de 5 procent reëel is. Dit terwijl de inflatie van afgelopen jaar op 14,3% uitkwam! Sterker nog, werkgeverspartijen hebben de vakbonden gevraagd om een nieuwe voorstellenbrief. Hierin waren alle aanwezigen stellig en duidelijk: NEE, DIT ZIJN ONZE VOORSTELLEN EN DAAR KUNNEN JULLIE HET MEE DOEN!

Verder sprak Hans de wens uit om een automatisch prijscompensatie (APC) aan de cao toe te voegen. Daardoor hoeft er niet ieder jaar opnieuw over loonsverhogingen onderhandeld te worden om de prijsstijgingen bij te houden. Het loon stijgt dan automatisch mee met de inflatie, zoals in België wel het geval is. Uiteraard dient er dan nog wel over koopkrachtverbetering te worden onderhandeld! De nieuwe aanwas van personeel in de bouwsector is nog lang niet groot genoeg en bij een aantrekkelijke sector horen fatsoenlijke lonen.

Back to top button