Werk en mantelzorg moeten naast elkaar kunnen bestaan

Den Haag – Mensen met een baan die mantelzorg verlenen, moeten daarmee zo min mogelijk in de knel komen. Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag op de dag van de mantelzorg gezegd.

‘Werk en mantelzorg moeten naast elkaar kunnen bestaan’, aldus de staatssecretaris. ‘Het is niet het een of het ander. En ik zeg daar direct achteraan: het is dan dus aan alle partijen om daar hun stinkende best voor te doen. Werkgevers én overheden: maak het combineren van werk en zorg zo gemakkelijk en vanzelfsprekend mogelijk.’

Renault goed voorbeeld
Van Rijn was te gast bij Renault-dealer Zeeuw in Naaldwijk, omdat Renault als werkgever rekening houdt met mantelzorgers en hen de mogelijkheid geeft om naast hun werk voor de autofabrikant zorg te verlenen aan iemand uit hun omgeving. Van Rijn: ‘Een goed, praktisch voorbeeld van hoe het ook kan, mijn complimenten daarvoor. En als Renault het kan, kunnen anderen het ook. Ik hoop dat dit breed navolging krijgt.’

Steun voor werkende mantelzorger
Van Rijn lanceerde ook mantelzorgpower.nl; M-power. Deze website is ontwikkeld door Stichting Werk&Mantelzorg voor de werkende mantelzorgers en staat voor Mantelzorg-power, voor ‘empoweren’, jezelf sterker maken. Mantelzorgers vinden online informatie en praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan. Werkgevers kunnen M-power inzetten om mantelzorgers te ondersteunen.

Verruimd zorgverlof
Het kabinet heeft per 1 juli 2015 het zorgverlof verruimd. Het is nu ook mogelijk om vrij te nemen om voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Daarnaast komen sinds 1 januari meer mensen in aanmerking voor kort en langdurend zorgverlof, zoals bijvoorbeeld tweedegraads familie en huisgenoten.

Hervorming langdurige zorg
Van Rijn’s inzet op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk kan niet los worden gezien van de hervorming van de langdurige zorg. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, wordt er meer van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning voor die groep is dan cruciaal.Het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers en het verbeteren van hun ondersteuning zijn vanaf begin af aan belangrijkste pijlers onder de hervorming.Back to top button