Waterschap doet proef met ophogen landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard

Borgsweer – Waterschap Hunze en Aa’s hoogt binnenkort een perceel landbouwgrond van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer op met slib uit de Eems-Dollard. Het is een proef, waarbij beoogd wordt de bodem van het landbouwperceel te verbeteren en de hoeveelheid slib in de Eems-Dollard te verminderen. In het onderzoek moet duidelijk worden of de maatregel op grote schaal kan worden toegepast.

De proef vindt plaats op een laag gelegen perceel. Onder een dunne laag zware klei ligt een veenlaag die langzaam oxideert. Hierdoor daalt de bodem nog verder en wordt het perceel steeds natter. Door deze grond op te hogen met ongeveer 70 centimeter slib, zal het veen minder snel oxideren. Bovendien is de verwachting dat dit perceel in de toekomst betere resultaten oplevert voor de landbouw, omdat met het slib een lichtere, vruchtbare grond verkregen wordt.

Grond niet direct bruikbaar na ophogen
Het slib is onderzocht en mag verwerkt worden op landbouwgrond. De grond is na ophoging niet direct bruikbaar als landbouwgrond. Het zoute slib wordt voor het op het land wordt gebracht, ontdaan van het zout door het te mengen met zoet water. Het moet een aantal jaren liggen en ontwateren, voor het geschikt is voor landbouw.

Minder troebele Eems-Dollard
Een ander doel van het proefproject is het verminderen van de grote hoeveelheid slibdeeltjes in de Eems-Dollard. Deze slibdeeltjes zorgen ervoor dat het water troebel is, de ecologie steeds verder verslechtert en het moeilijker wordt voor allerlei dieren om er te leven. Het ophogen van landbouwgrond is één van de mogelijkheden om het overmatige slib nuttig toe te passen.

Het project maakt onderdeel uit van het programma Eems Dollard 2050. Het Waddenfonds financiert een groot deel.een perceel landbouwgrond op met slib uit de Eems-Dollard. Het is een proef, waarbij beoogd wordt de bodem van het landbouwperceel te verbeteren en de hoeveelheid slib in de Eems-Dollard te verminderen. In het onderzoek moet duidelijk worden of de maatregel op grote schaal kan worden toegepast.

Samenwerking
Het proefproject is een samenwerking van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en Groningen Seaports. Zij gebruiken de opgedane kennis en ervaringen van ophogingsprojecten in Duitsland en kennis die is opgedaan in de Kleirijperij. Het project maakt onderdeel uit van het programma Eems Dollard 2050. Het Waddenfonds financiert een groot deel.

Back to top button