Waddenfonds wil garnalenvissers uitkopen voor natuurherstel Waddenzee

Leeuwarden – Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stemt in met de contouren voor de Opkoopregeling Garnalenvisvergunningen Waddenzee. Voor deze regeling reserveert het Waddenfonds een indicatief bedrag van maximaal 10 miljoen euro, voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee.
De regeling is de kern van Viswad, zoals het convenant tussen overheden, natuurorganisaties en de visserij in het Waddengebied heet. Doel van Viswad is een uitbreiding van het areaal beschermde gebieden in de Wadden en een vermindering van de visserijdruk door garnalenvissers.

De opkoopregeling maakt de weg vrij om gebieden voor het vissen op garnalen te sluiten en de ecologische waarden van de Waddenzee te versterken. Daarmee blijft er perspectief voor de resterende garnalenvissers in de Waddenzee en neemt de visserijdruk in de Waddenzee af. De regeling wordt als tender uitgevoerd. Ondernemers die hun activiteit als garnalenvisser in de Waddenzee willen beëindigen, kunnen inschrijven op de regeling door hun Garnalenkor-vergunning aan te bieden. Met de opkoop worden specifieke gebieden, die gekoppeld zijn aan de GK-vergunningen, definitief gesloten voor de garnalenvisserij. De laagste inschrijvers worden geselecteerd. Omdat er van oudsher weinig GK-vergunningen zijn verhandeld, is het lastig om de actuele marktwaarde van een vergunning te bepalen. Daarom heeft het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen Universiteit) een aparte berekeningsmethodiek ontwikkeld.

Voor deze nieuwe methode van waardebepaling is wel een extra toets op staatssteun nodig. ‘Die extra stap kost tijd en dat is voor de vissers jammer. Maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid’, zegt Henk Staghouwer, lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Op verzoek van oud-staatssecretaris Dijksma maakt Staghouwer zich sterk voor Viswad. De regeling zal, na goedkeuring door de Europese Commissie in Brussel, in de tweede helft van 2016 worden opengesteld. Vanaf 2017 start de uitvoering van de opkoopregeling.

Back to top button