Vragen aan het college van B&W met betrekking op veiligheid rond vervallen loods Damsterkade

Delfzijl – Fractie 2014 raadslid Luc Schumer wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het met de veiligheid is gesteld rondom de oude loods op de Damsterkade. De loods is al enige jaren in verval, en sinds enige weken zijn er hekken geplaatst met een toegangsverbod en een waarschuwing voor asbest. Ondanks het toegangsverbod is het leegstaande pand mikpunt van vandalisme en brandstichting. Schumer vreest voor de veiligheid en gezondheid van de Delfzijlsters.

In vragen aan het college wil Schumer graag weten of burgemeester en wethouders op de hoogte zijn dat er mogelijk asbest in het gebouw aanwezig is, en waarom er geen passende maatregelen zijn genomen om het terrein en de loods hermetisch af te sluiten. Tevens wil Schumer weten of er met de eigenaar van de loods al afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de sloop van het gebouw.

Back to top button