LoppersumDe contouren van de nieuwe inrichting van de parkeerterreinen aan het Pastoriepad worden zichtbaar. Er wordt volop gewerkt aan het parkeerterrein bij de Vredekerk, het Pastoriepad en de Burg. v/d Munnikstraat. Met een duidelijke fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de Koningsmarkt. Volgens de planning is op Koningsdag de fase afgerond en zal na Koningsdag met de volgende fase worden aangevangen.

Advertenties