Voortgang plannen Heliport bij de Eemshaven

EemshavenGroningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsbaan in de nabijheid van de Eemshaven. Het onderwerp leeft enorm onder de omwonenden en dat bleek ook wel uit de grote opkomst op onder andere de inloopavond van 17 december 2014 en de vele vragen die daar gesteld werden.

Deze vragen zijn verzameld en zorgvuldig voorzien van antwoorden. U kunt het document inzien op de website van Groningen Seaports. Op de voorpagina treft u geheel links een kopje met FAQ (frequent asked questions) Heliport. Daar is ook een link te vinden naar het achterliggende document. U kunt zich tevens via de website aanmelden om rechtstreeks op
de hoogte gehouden te worden of om gewoon in contact te komen of een vraag te stellen.
Zie ook www.groningen-seaports.com.

Nieuwe informatiebijeenkomst
De verwachting is dat er vóór de zomer opnieuw een informatiebijeenkomst plaatsvindt. Verder is er nog voldoende gelegenheid om eventuele zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij provincie en gemeente over de ontwerpen van het Luchthavenbesluit en het
bestemmingsplan. Wij zullen u er tijdig van op de hoogte stellen.

 

Back to top button