Voormalige vuilstort Kloosterlaan bij Farmsum wordt zonnepark

Farmsum – Ontwikkelaar Solarfields gaat een zonnepark aanleggen op de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats Kloosterlaan bij Farmsum. De vuilstort ligt aan de Warvenweg te Farmsum ten zuiden van het industriegebied van Delfzijl. Rondom de vuilstort staan windmolens van het windpark Delfzijl-zuid. De provincie is verantwoordelijk voor de nazorg van deze voormalige vuilstortplaats. Dit is het tweede zonnepark in onze provincie dat wordt aangelegd op een voormalige stortplaats. Eerder werd op de stortplaats Woldjerspoor in Groningen een zonnepark gebouwd.

Stroom voor meer dan 3000 huishoudens
In het zonnepark worden meer dan 35000 zonnepanelen geplaatst over een totale oppervlakte van 16 hectare. Daarmee kunnen jaarlijks meer dan 3000 huishoudens van stroom worden voorzien. Het bijzondere aan het zonnepark op de vuilstort Kloosterlaan is dat daar ook de taluds worden ingericht met zonnepanelen.

Dubbel ruimtegebruik
De provincie biedt ruimte aan zonneparken op bedrijfsdaken, industrie- en landbouwgrond. Voorwaarde is wel dat deze zorgvuldig in de omgeving worden ingepast.
Volgens de provincie lenen voormalige stortplaatsen en slibdepots goed voor dubbel gebruik van ruimte. In het geval van de Kloosterlaan gaat het dan om de combinatie van een oude vuilstort en het opwekken van zonne-energie. Dit biedt mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie.

Afspraken
De vuilstort Kloosterlaan werd in 1978 in gebruik genomen en in 1997 werd er het laatste afval gestort. Daarna werd de vuilstort afgedicht. Vervolgens is er een nazorgplan opgesteld waarin staat hoe de vuilstort wordt gemonitord, gecontroleerd en onderhouden. De provincie is voor altijd verantwoordelijk voor de nazorg en heeft hier afspraken over gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken over schade tijdens de bouw, het beheer en de eventuele verwijdering van het zonnepark.

Back to top button