dinsdag 3 augustus 2021
19.9 C
Delfzijl

Volksvertegenwoordigers aan zet bij definitieve vaststelling regionale energiestrategie Groningen

spot_img

Groningen – Na twee jaren van voorbereiding biedt de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen vandaag de RES 1.0 ter besluitvorming aan bij de regionale overheden. In de RES 1.0 staat voorgesteld dat Groningen een bijdrage zal leveren van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energieopwekking via zon en wind op land. In de periode tot en met 30 juni zal dit stuk in de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen voorgelegd worden ter vaststelling. Op 1 juli wordt het document dan aan de landelijke RES-organisatie aangeboden.

De RES-regio Groningen heeft inmiddels een handboek waarin participatiemethodes voor lokaaleigendom bij zonne-en windparken zijn beschreven. Hierin staat o.a. een selectie van kansrijke vormen van participaties. Het helpt de gebruiker om een methode te kiezen die het beste bij het project en de plek past. De RES-regio Groningen is de eerste regio in Nederland met een dergelijk handboek.

Groninger bijdrage
Veel gemeenteraden hebben, net als de waterschapsbesturen en Provinciale Staten, in het najaar van 2020 hun akkoord gegeven op de concept RES. Een aantal raden heeft deze ter kennisgeving aangenomen. Drie gemeenteraden hebben de concept RES niet aangenomen. Op basis van de opmerkingen van de diverse betrokken overheden is de eerder opgestelde RES aangepast, resulterend in deze definitieve versie RES 1.0. De voorgestelde Groninger bijdrage voor duurzame energieopwekking via zon en wind op land blijft 5,7 TWh, maar er zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Aanvullende afspraken
Zo staat iedere gemeente staat voor zijn eigen ambitie voor duurzame energieopwekking binnen de RES. De RES-partners leggen elkaar geen extra opgave op, maar gaan ook niet over de ambitie van de andere gemeenten. De voortgang van de realisatie van het bod wordt gemonitord en besproken bij elke volgende tweejaarlijkse actualisatie van de RES. Bij het niet halen van de eigen gemeentelijke ambitie wordt het tekort niet zonderovereenstemming bij een andere gemeente neergelegd.
Daarnaast is in de RES 1.0 afgesproken om een aantal zaken gezamenlijk als overheden uit te werken, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het gaat dan om:

  • De gemeenten, provincie en waterschappen maken een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen ambities rond duurzame energieopwekking. Hierbij wordt gestreefd naar afronding voor 1 januari 2022;
  • Het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij energieparken;
  • Het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het gefaseerd aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-regio Groningen;
  • Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de netbeheerder komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor zon-op-dak.

Ook is een belangrijke afspraak dat de lokale omgeving altijd betrokken wordt bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zodat de omgeving altijd hiervan kan profiteren. Hiervoor is een Handboek Participatie opgesteld. Daarbij streven de RES-overheden, in overeenstemming met het Klimaatakkoord, naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Inhoud
Wat betekent eigenlijk 5,7 TWh aan duurzaam opgewekte energie, ‘het bod’ dat Groningen landelijk aanbiedt? Het gaat hier om plannen voor zonneparken en windmolens die vergund zijn, waarvoor subsidie is toegezegd is en ook al netcapaciteit beschikbaar is. Per gemeente zijn deze plannen aangevuld met ambities die eerder al door hun gemeenteraden zijn goedgekeurd.

Regionale Energiestrategie
Dertig RES-regio’s in Nederland geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het
Klimaatakkoord. Zo zorgen we er samen voordat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Regio Groningen is een van de RES-regio’s. De regio’s staan voor de opgave in 2030 jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en
zonne-energie op land.

Volg ons op

11,203FansLike
1,424VolgersVolg
5,267VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
DierDier
Design en lifestyleDesign en lifestyle
TuinTuin
KlussenKlussen
WonenWonen
AutoAuto
Mode 2021Mode 2021

Populaire berichten