Voedselbank Eemsdelta vraagt vrijwilligers voor decemberactie

Eemsdelta – Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december organiseert de Voedselbank Eemsdelta een grootschalige inzamelingsactie, waarbij alle supermarkten in de gemeente Eemsdelta hun medewerking verlenen. De voorbereidingen voor deze actie zijn reeds in gang gezet.

De aanleiding voor deze inzamelingsactie is de afname van voorraden in het magazijn, mede veroorzaakt door een verminderde aanvoer van producten vanuit supermarkten. Deze supermarkten ondernemen zelf ook acties om voedselverspilling tegen te gaan.

De Voedselbank Eemsdelta verstrekt wekelijks ongeveer 150 gratis voedselpakketten, wat neerkomt op een uitgifte van 3.000 tot 3.500 producten per week vanuit hun magazijn aan de Waddenweg in Delfzijl.

Om de essentiële voorraden aan te vullen, zijn circa 200 vrijwilligers nodig voor deze inzamelingsactie. De oproep gaat uit naar vrijwilligers die zich minimaal 2 uur kunnen inzetten. Voor elke supermarkt worden ten minste twee vrijwilligers ingeroosterd in blokken van twee uur. Eén vrijwilliger zal bij de ingang flyers uitdelen, terwijl de andere vrijwilliger de ingezamelde producten na de kassa in ontvangst neemt.

De inzamelingsactie staat gepland op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hun naam, woonplaats, e-mailadres, mobielnummer, beschikbare tijdvak(ken), en voorkeursdagen en supermarkten door te geven via e-mail: decemberactie@voedselbankeemsdelta.nl.

Voor diegenen die niet in staat zijn om als vrijwilliger deel te nemen, bestaat de mogelijkheid om financiële steun te bieden. Donaties kunnen worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer NL80 RABO 0122 2957 30, met vermelding: donatie decemberactie. Deze steun wordt zeer op prijs gesteld door de Voedselbank Eemsdelta.

Back to top button