Vleermuisexcursie op Landgoed Ekenstein in Appingedam

Appingedam – Op woensdagavond 25 augustus organiseert de Vleermuiswerkgroep Groningen, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen, een excursie met detectors om vleermuizen te spotten op het Landgoed Ekenstein, gelegen aan het Damsterdiep te Appingedam.

Bij het vallen van de avond worden de vleermuizen wakker en vliegen dan uit, op zoek naar insecten. De eerste die wakker worden zijn dwergvleermuizen: kleine fladderaars, die razendsnel tussen de bomen heen en weer schieten om muggen en vliegen te vangen. Andere, lichtschuwe vleermuizen worden pas actief als het echt donker is. Met een vleermuisdetector kan men de vleermuizen herkennen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, en kan hun soort worden bepaald.

Op en rond Landgoed Ekenstein komen twee soorten Dwergvleermuizen, Laatvliegers, Rosse Vleermuizen, Watervleermuizen en Grootoorvleermuizen voor. Deze zijn niet altijd aanwezig, maar er zullen zeker drie soorten vleermuizen te vinden zijn. De vroege vleermuizen slapen overdag in huizen in de omgeving; de late, lichtschuwe vleermuizen wonen in de zomer in een boom, meestal in een bos met oude bomen.

Het landgoed is extra belangrijk voor vleermuizen omdat Ekenstein grenst aan het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven, thans eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap. Op dit terrein staat nog een bijna complete ringoven uit 1924. Vleermuizen gebruiken deze ringoven al decennia vanaf september voor de balts en de winterslaap. Hier slapen in de winter Watervleermuizen die op Ekenstein in de zomer met hun grote voeten insecten van de grote kroosvrije vijver harken. Ook slapen er in de winter soms Meervleermuizen die in de zomer op alle wateren rond Appingedam foerageren. Het dak van de ringoven is in de herfst van 2020 schoongemaakt en gerenoveerd. Het terrein is echter nog ontoegankelijk vanwege gevaarlijk onstabiele muren en bouwafval.

Inschrijven
Deelname aan de excursie bij Ekenstein op 25 augustus kan na uitsluitend aanmelding via klnienhuys@ziggo.nl of tel. 050-3120741 uiterlijk tot en met maandag 23 augustus. Kosten voor deelname: volwassenen € 3,50; kinderen € 2,00, contant te betalen. De excursie begint om 20.15 uur met een korte inleiding op de grote parkeerplaats van Ekenstein en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Indien gewenst kan men eerder vertrekken.

Zie verder http://www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen 

Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd.

Back to top button