Visievorming voor BMWE gemeenten

Uithuizen – Nu de raden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hebben dat de vier gemeenten samengaan, is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want hoe moet die nieuwe gemeente er straks uit zien? Wat moet behouden blijven uit de huidige gemeenten? Welke kansen liggen er voor de nieuwe gemeente? En wat moet die gemeente wel en niet doen? Inwoners, ondernemers, dorpsverenigingen en maatschappelijke organisaties worden bij het maken van de plannen betrokken.

De vier gemeentebesturen vinden het belangrijk, dat de samenleving bij het maken van de plannen betrokken wordt. “Het wordt hún gemeente”, verwoordt burgemeester Marijke van Beek. “En dus willen we graag weten wat zij voor die nieuwe gemeente belangrijk vinden”.

Enquête

De wensen en behoeften van inwoners worden onderzocht met een steekproef onder een doorsnede van de inwoners uit de vier gemeenten. Zo is een aantal inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze inwoners zijn willekeurig geselecteerd uit de inwonersbestanden van de vier gemeenten. Zij hebben een brief gehad met daarin een persoonlijke inlogcode, waarmee ze via een online enquête hun mening kunnen geven. Inwoners die geen brief ontvangen hebben, maar toch graag de enquête willen invullen, kunnen een vragenlijst ophalen op het gemeentehuis. De vragenlijst kan zowel online als op papier worden ingevuld – dit kan tot en met 19 februari a.s.

Bijeenkomsten

Voor vertegenwoordigers van ondernemers(verenigingen), maatschappelijke instellingen, cliëntenplatforms, dorpsbelangenverenigingen en overige stakeholders wordt er op 9 februari een bijeenkomst georganiseerd. Onder leiding van twee gespreksleiders wordt er samen nagedacht en gebrainstormd over de toekomst van de nieuwe gemeente. Ook voor inwoners worden er bijeenkomsten gehouden. Op 9 februari is er van 17.00 tot 18.00 uur een inloopsessie in de Schierstee in Wehe-den-Hoorn. Op 23 februari en op 23 maart volgen er nog twee bijeenkomsten; locatie en tijd worden nog bekend gemaakt. Inwoners kunnen zich voor de inloopsessie aanmelden via visie@bmwe-gemeenten.nl.

Herindeling

De BMWE-gemeenten fuseren tot één gemeente. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. Samen staan de gemeenten sterker in het bedienen van de ± 50.000 inwoners in het gebied boven Groningen. De afzonderlijke gemeenten werken nu al intensief op diverse terreinen met elkaar samen. De mogelijkheden voor samenwerking hebben het eindpunt bereikt. Een volgende stap, namelijk de herindeling, moet nu worden gezet. Inwoners zijn en worden betrokken bij het proces, bijvoorbeeld bij het kiezen van een naam voor de nieuwe gemeente en bij de visievorming.

Back to top button