Vijf gemeenten gezamenlijk 2,7 miljoen uit leefbaarheidsbudget van de Dialoogtafel Groningen

Appingedam – Vijf gemeenten in het aardbevingsgebied ontvangen gezamenlijk 2,7 miljoen euro uit het leefbaarheidsbudget van de Dialoogtafel Groningen. Zij krijgen een bijdrage voor plannen die de leefomgeving voor de lange termijn verbeteren.

De Dialoogtafel heeft voor de jaren 2014 en 2015 6 miljoen euro ter beschikking gesteld voor herstructureringsplannen van 9 gemeenten in Noordoost Groningen. Voor elke gemeente is een vast bedrag -afgeleid van het aantal inwoners- beschikbaar. De gemeenten konden hun plannen tot 1 april indienen. Een speciale toetsingscommissie heeft ze beoordeeld en voor 5 projecten een positief advies gegeven. Dat advies is op 29 juni overgenomen door de Dialoogtafel.

De gemeenten die een bedrag ontvangen zijn:

Appingedam, 631.000 euro: Het centrum van Appingedam heeft te veel vierkante meters winkelruimte. De bijdrage van de Tafel wordt gebruikt om het winkelcentrum compacter te maken, zoals recent is gebeurd door de verplaatsing van de Hema.

Loppersum, 595.000 euro: ’t Zandt kampt net als veel andere Groningse dorpen met krimp. Het geld uit het leefbaarheidsbudget van de Tafel wordt ingezet om het dorp een positieve impuls te geven onder meer door de woningvoorraad beter te laten aansluiten bij het aantal inwoners.

De Marne, 595.000 euro: De gemeente wil het geld aanwenden voor een plan dat zij met de scholen en inwoners van Leens heeft opgevat. In en aan het gemeentehuis zou een nieuw Kindcentrum moeten komen met scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang.

Bedum, 600.000 euro: De gemeente werkt aan een grote omvorming van het winkelcentrum in Bedum. Zij investeert het Tafelgeld in de eerste fase in het oude centrum waar een deel van de infrastructuur opnieuw wordt ingericht, woningen worden gebouwd en panden aangekocht.

Ten Boer, 319.000 euro: In Ten Boer wordt van het geld bij voetbalvereniging Omlandia een kunstgrasveld aangelegd. Ook krijgt de gemeente een bijdrage om onderzoek te laten doen naar noodzakelijke aanpassingen van winkelcentrum Koopmansplein.

De plannen van de gemeenten Delfzijl, Slochteren, Eemsmond en Winsum waren nog niet klaar voor de eerste ronde. Zij kunnen meedoen in de tweede ronde die sluit op 1 november.

De Dialoogtafel Groningen en de NAM hebben samen een budget van 60 miljoen euro voor het verbeteren van de leefbaarheid in negen gemeenten in Noordoost Groningen. Dat geld wordt verdeeld over een programma dat bestaat uit drie onderdelen.

Bij onderdeel 1 gaat het om de herstructureringsplannen van gemeenten. Onderdeel 2 bevat programma’s waar inwoners van alle negen gemeenten van kunnen profiteren. Zoals het verbeteren van de internetverbinding en herbestemming van cultureel erfgoed. Het laatste deel van het totaalprogramma is het Loket Leefbaarheid dat de Tafel vorig jaar samen met de NAM is gestart. Daar kunnen bewoners zelf initiatieven tot 10.000 euro indienen.Back to top button