Versterking historisch centrum Appingedam van start; een complex en tijdrovende operatie

Appingedam – De gemeente Appingedam en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaan van start met de voorbereidingen
voor de versterking van gebouwen in het historisch centrum van Appingedam. De komende maanden worden
gesprekken gevoerd met de pandeigenaren over de versterkingsadviezen. Begin 2021 start de versterking van
de eerste panden. Het aardbevingsbestendig maken van het historisch centrum duurt naar verwachting 5 tot 7
jaar.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “De aanpak van het centrum is zeer complex en vraagt om een unieke
en zorgvuldige werkwijze. Het historisch centrum is van groot belang voor de kracht en identiteit van
Appingedam. We hechten er veel waarde aan om de leefbaarheid en bedrijvigheid zo weinig mogelijk te
verstoren. Daarom hebben we voor een bijzondere aanpak gekozen.”

Versterken in clusters

Het historische centrum van Appingedam is een beschermd stadsgezicht met veel geschakelde panden. Bij
bouwkundige versterkingen in de binnenstad kan niet alleen per pand worden gekeken. Gebouwen die
bouwkundig met elkaar verbonden zijn, reageren in het geval van een aardbeving als een geheel. De
versterkingsmaatregelen worden daarom per cluster uitgevoerd.
Peter Spijkerman, directeur van NCG: “Dit is het eerste en enige project in de regio waar we in een
cultuurhistorisch centrum panden gaan versterken. Voorop staat dat de monumentale waarde van het centrum
behouden blijft. Daarom gaan we zeer zorgvuldig te werk en werken we nauw samen met de pandeigenaren en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.”

Winkels bereikbaar en open houden
Om de binnenstad leefbaar te houden en de winkels bereikbaar, kunnen niet alle gebouwen tegelijk worden
versterkt. In overleg met de ondernemers wordt bekeken of de versterkingsmaatregelen gecombineerd
kunnen worden met andere (verbouwings)plannen en daarmee in één keer kunnen worden aangepakt.
Daarmee wordt ook de planning bepaald van de versterking in het centrum.

Back to top button