Menzis maakt als eerste grote zorgverzekeraar nieuwe premie bekend; beperkte prijsstijging van €5,50 per maand

Nederland – Coöperatie Menzis beperkt de verhoging van de maandpremie voor de Menzis Basis verzekering tot €5,50 per maand. De maandpremie in 2024 van Menzis Basis bedraagt €146,75. De stijging komt door de groeiende vraag naar zorg, dure behandelingen en stijgende kosten door inflatie. De maandpremie van Menzis Basis is lager dan het kabinet voorzag. ”Gelukkig kunnen we onze leden in 2024 een premie bieden die minder stijgt dan verwacht door scherp te kijken naar onze uitgaven en een verbetering van de risicoverevening. We realiseren ons goed dat de zorgpremie een flinke uitgave is en blijft voor onze verzekerden en dat er onder hen zorgen zijn over bijvoorbeeld de wachtlijsten als gevolg van de toenemende schaarste van zorg. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we in de zorg meer met elkaar gaan samenwerken. Wij zullen daar in de regio’s waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn, zoals hier in Groningen, ook de leiding bij nemen.  Samen met zorgaanbieders en gemeentes werken we hard aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Daarvoor is het wel nodig dat er op korte termijn keuzes gemaakt worden vanuit de regioplannen die nu worden opgesteld” aldus Dirk Jan Sloots, CFRO binnen de Raad van Bestuur van Menzis.  

We staan voor onze missie: ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken werken we in Groningen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg voor alle klanten die we hier vertegenwoordigen. Menzis heeft altijd een sterke band gehad met Groningen. We kennen de regio, weten welke zorg- en gezondheidsvraagstukken er liggen en hoe we de zorg voor onze klanten op de beste manier kunnen inzetten. Onze gezamenlijke regioplannen hebben inzichtelijk gemaakt wat nodig is voor de lokale gemeenschappen. Daarom zetten we ons in voor het waarborgen van toegankelijke zorg. 

Gelijke kansen voor elke Groninger
Groningen staat voor een grote uitdaging om de gezondheidskloof tussen de inwoners in de provincie te dichten. Dat komt naar voren uit het Regiobeeld Groningen, een rapport over de stand van de gezondheid in de provincie. Menzis participeert samen met de gemeenten in de provincie in het Netwerk Gezondheids Overleg Groningen (GOG). Zo kan er snel geschakeld worden en ervoor gezorgd worden dat de zorg voor de inwoners van Groningen op de juiste plek plaatsvindt. Niet alleen nu maar ook nog over 10 of 15 jaar. Samen met gemeenten, zorgaanbieders en andere belanghebbenden werken we aan preventie en innovatieve zorgoplossingen die de toegang tot en de kwaliteit van de zorg in Groningen verbeteren en tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden. Dit is essentieel voor een betaalbare premie en goede zorg, en om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten.

Solidariteit als belangrijk fundament   
Solidariteit vormt de kern van onze zorg. Menzis is vastbesloten om de solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, sterk en kwetsbaar te behouden. We dragen bij aan de financiering van de zorg in Nederland en zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot basiszorg, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden. Wij begrijpen dat premieverhogingen een impact kunnen hebben op de bestaanszekerheid van onze klanten. Onze premiestelling is gebaseerd op een zorgvuldige afweging tussen de behoeften van onze klant en de realiteit van de kosten voor de gezondheidszorg. Samen met gemeenten, zorgaanbieders en andere belanghebbenden bouwen we aan een gezondere toekomst met de nadruk op toegankelijkheid, samenwerking en solidariteit.     

Back to top button