Verjonging wagenpark Falck Fire Services Chemiepark Delfzijl

Farmsum – Met ingang van 14 juli is de nieuwe 01-3972 toegevoegd als uitrukvoertuig Manschappen / ongevalsbestrijding – gevaarlijke stoffen auto op het Chemiepark Delfzijl en vervangt de inmiddels ca. 30 jaar oude voorganger.

Het voertuig afkomstig uit de veiligheidsregio Flevoland, waar het buiten gebruik was gesteld.

Het betreft een Mercedes Sprinter 315CDI automaat. Aan boord diverse middelen ten behoeve van bestrijden gevaarlijke stoffen (gaspakken e.d.), materiaal voor redden op hoogte en adembeschermingsmiddelen.Back to top button