Vergunning voor Zonnepark van 16 hectare aan de Valgenweg

Farmsum – Het Zonnepark Valgenweg, dat moet komen te liggen aan de Valgenweg in het industriegebied van Delfzijl, heeft een onherroepelijke vergunning en SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) gekregen. De bouw van het park zal kort na de zomer, medio september, starten. Het bouwproces zal circa zes maanden in beslag nemen. Afhankelijk of er tijdens de winterperiode doorgewerkt kan worden, zal het park operationeel zijn in de periode tussen maart en juli 2023.

Zonnepark Valgenweg is een samenwerking van Groningen Seaports, Wircon, Eneco en Bronnen VanOns. Iedere partij houdt 25 procent van de aandelen in het project. Het park ligt aan de oostzijde van industrieterrein Oosterhorn en zal in 2023 de eerste stroom opwekken. Belangrijk uitgangspunt is dat de geproduceerde zonne-energie zoveel mogelijk lokaal aangewend wordt.

Op woensdagavond 8 juni heeft een bewonersavond plaatsgevonden over de komst van het zonnepark. Deze informatiebijeenkomst vond plaats in de kerk van Borgsweer, met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het project, de planning en de bouwfase. Verschillende inwoners, van met name Borgsweer, kwamen hierop af.

Aantal hectares en vermogen
Zonnepark Valgenweg Farmsum is zo’n 16 hectare groot en heeft straks 17 MW opgesteld vermogen. De verwachtte productie in het eerste jaar is 19.780.596 kWh.

Back to top button