Vereniging Eigen Huis: Woonlasten omhoog door Ozb en afvalheffing

Nederland – Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 3,4% meer onroerendezaakbelasting (Ozb), zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 345 gemeenten. Dat is flink meer dan een steekproef onder ruim 100 gemeenten in december liet zien. Toen was er nog sprake van een gematigde stijging van de Ozb met 2,1%.

Naast de forsere stijging van de Ozb gaat ook de afvalstoffenheffing met gemiddeld 4% omhoog. De rioolheffing stijgt met 1% nauwelijks. Door deze verhogingen betaalt een gemiddelde huiseigenaar met een meerpersoonshuishouden dit jaar 3% hogere woonlasten (€25) aan zijn gemeente.

Net als in vorige jaren zijn er ook nu weer grote uitschieters naar boven en beneden. In Landsmeer stijgt de Ozb met 31% het hardst (gemiddeld van € 365 naar € 478; een toename van € 114). Ook in Papendrecht en Hoorn gaat de Ozb dit jaar meer dan 25% omhoog.

Daarentegen valt de Ozb-aanslag in Weesp na de samenvoeging met Amsterdam liefst 40% lager uit (gemiddeld van € 270 naar € 160; een afname van € 110).

In totaal verhogen 21 van de 345 gemeenten de Ozb dit jaar met meer dan 10%. Nog eens 65 gemeenten verhogen deze belasting met meer dan 5%.

Voorkom verdere lastenverzwaring
“Het kabinet moet gemeenten structureel voldoende geld geven om opgedragen rijkstaken, zoals de jeugdzorg uit te voeren. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat steeds meer gemeenten de Ozb moeten verhogen. Huiseigenaren laten opdraaien voor tekorten in de jeugdzorg is voor de vereniging onverteerbaar. Dat probleem moet op een andere manier worden opgelost”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Veel gemeenten geven aan dat de onroerendezaakbelasting voor hen de enige mogelijkheid is om tekorten bij de uitvoering van de Wmo- en jeugdzorg te dekken. Het kabinet kondigde in het coalitieakkoord een bezuiniging aan op de jeugdzorg van 500 miljoen per jaar vanaf 2025. De Eerste Kamer wil dat dit wordt teruggedraaid.

Afvalstoffenheffing flink hoger
De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar met gemiddeld 4,0%. Ook hier zijn de onderlinge verschillen groot, omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt. In Brielle stijgt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) met ruim 50%, een verhoging van € 98. Daarentegen daalt de afvalstoffenheffing in Harderwijk en Berkelland dit jaar met ruim 20%. Dat scheelt een huishouden al tussen de € 30 en € 50.

Over het woonlastenonderzoek
Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten; in december een steekproef onder ruim 100 gemeenten en in februari een onderzoek onder alle gemeenten. De onderzoeken worden uitgevoerd door Marlyse Research. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de tarieven die gemeenten hebben verstrekt en op de gemiddelde WOZ-woningwaarden van het CBS. De cijfers van prijsstijgingen zijn afkomstig van toezichthouder De Waarderingskamer.

Back to top button