Vereniging Dorpsbelangen Hellum berust met forse tegenzin in sluiting school

Hellum – De Vereniging Dorpsbelangen Hellum is zwaar teleurgesteld dat de OBS De Ent met ingang van het volgende seizoen zal sluiten. Ook is zij teleurgesteld in de houding van zowel OPOS als het gemeentebestuur. Op géén enkele wijze heeft Dorpsbelangen kunnen constateren dat beide organisaties zich hebben bezig gehouden met de functie van een school in een kleine kern als Hellum. De school functioneert immers als bindmiddel tussen de (oud)inwoners van het dorp en bevordert de leefbaarheid in het dorp.

Ondanks diverse inspanningen van ouders en Dorpsbelangen  heeft OPOS -door onhaalbare eisen qua leerlingenaantal voor een klein dorp als Hellum te stellen – toch besloten de school te sluiten. En dus wordt nu, na de scholen in Lageland en Overschild, weer een kleine school in de gemeente Slochteren gesloten.

Ook heeft de Vereniging Dorpsbelangen er altijd voor geijverd om de school(kinderen) te betrekken bij de activiteiten van het dorp. Niet alleen werden er het Sinterklaasfeest en de Kinderspeelweek georganiseerd, ook werden de kinderen betrokken bij de herdenkingen op de 4e mei. De schoolkinderen hebben zelfs het Joods monument geadopteerd dat ter nagedachtenis  is aan de 12 vermoordde Joodse inwoners van Hellum.

Dit alles zal – vanwege efficiency, fusiegeld en het niet aardbevingsbestendig hoeven te maken van het schoolgebouw – ophouden en dus medio 2017 zijn beslag krijgen. Het is een slag in het gezicht van de Helmster bevolking en wordt als minstens zo  schokkend ervaren als de aardbevingen ten gevolge van de profijtelijke gaswinning.

De Vereniging Dorpsbelangen zal zich sterk maken dat het  schoolgebouw een bij het dorp passende invulling krijgt en roept het gemeentebestuur op om daarvoor in overleg met de dorpsbewoners te treden.

Back to top button