Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

GroningenUit het woensdag gepubliceerde rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat de veiligheid van de inwoners van de provincie Groningen geen rol speelde bij de besluitvorming tot 2013 over de aardgaswinning.

Gaswinning op eerste plaats
Het onderzoek richtte zich op de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014. De betrokken partijen zoals onder meer het ministerie van Economische Zaken, NAM, SodM, Shell en GasTerra vormden samen een gesloten bolwerk gericht op gaswinning. De onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft in het rapport: “In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening. Er was geen ruimte voor kritische geluiden of tegendruk concludeert de Onderzoeksraad”.
Aardbevingen door gaswinning
Het Groningen-gasveld is één van de grootste gasvelden ter wereld en werd in 1959 ontdekt. Vier jaar later begon men met het winnen van gas uit het veld. In 1986 werd de eerste aardbeving geregistreerd als gevolg van bodemdaling. Uit het rapport blijkt dat de relatie tussen de gaswinning en de aardbevingen werd vastgesteld in 1993. De raad noemt het “opvallend” dat er indertijd geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de gaswinning.
In de jaren daarna zijn de aardbevingen alleen maar toegenomen.
De meeste bevingen vonden plaats in het gebied ten noordoosten van de stad Groningen, rondom het dorp Loppersum. Vorig jaar besloot het kabinet daarom de gaskraan in dat gebied nagenoeg dicht te draaien.
Wantrouwen bij de inwoners van het gasgebied
Bij de inwoners van het gasgebied is het ongenoegen steeds groter geworden. De bij de gaswinning betrokken partijen gaven telkens een geruststellende boodschap af over de te verwachten maximale kracht van een aardbeving en de beperkte schade die in dat geval zou kunnen ontstaan. Vanuit de NAM, het ministerie van EZ en de overige betrokken partijen was geen oog voor de gevoelens van onveiligheid en ongerustheid.
Aanbevelingen
De onderzoeksraad doet in zijn rapport een aantal aanbevelingen. De geschonden relatie met de Groningse inwoners dient hersteld te worden door de bij de gaswinning betrokken partijen erkennen dat ze tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van burgers in Groningen. Daarnaast dient de veiligheid van de burgers een sterke positie te krijgen. Ook kunnen andere ministeries betrokken worden bij de besluiten, schrijft de onderzoeksraad. Ten slotte moet de communicatie met inwoners verbeteren, aldus de raad.
Het complete rapport is te lezen op de site van de Onderzoeksraad van Veiligheid.

 

Back to top button