Veel belangstelling voor dijkverbetering en koppelprojecten

Sint 2023Sint 2023

Delfzijl – De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de koppelprojecten leven in Delfzijl en omgeving. Dat bleek tijdens een informatiemarkt in de Brede School Noord in Delfzijl. Zeker 240 mensen lieten zich op 30 november en 1 december informeren. Het waterschap Noorderzijlvest gaf uitleg over wat nodig is om de dijk te verbeteren. De gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en natuurorganisaties gaven een toelichting op de koppelprojecten die aan de dijkwerkzaamheden worden verbonden.

Het waterschap Noorderzijlvest gaat de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl versneld verbeteren. Tegelijk wordt het stadscentrum van Delfzijl meer verbonden met de Waddenzee en zijn er verschillende ontwikkelingen langs de dijk. Bij verschillende informatiestands konden geïnteresseerden horen welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden en welke voorzieningen de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen van plan zijn te realiseren.

Veilig wonen
Iedereen wil veilig wonen, werken en recreëren. Daarom is het nodig de zeedijk te verhogen, te verbreden en aardbevingsbestendig te maken. Die uitleg gaf Eisse Luitjens, locodijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest aan de aanwezigen. De bestuurder zei dat dit betekent dat de dijk prominenter te zien zal zijn. Bij Delfzijl wordt de dijk zo’n twee meter hoger en 25 meter breder. “We gaan veel technologische nieuwigheden toepassen. Zo komen er sensoren in de dijk om alle bewegingen, ook van aardbevingen, in de gaten te houden”, aldus Luitjens.

Investeren
De dijkverbetering wordt gecombineerd met verschillende koppelprojecten, zoals Marconi Buitendijks. Wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl zei dat de werkzaamheden aan de dijk een mooie kans zijn voor de gemeente om aan te sluiten met recreatieve ontwikkelingen. “Bovendien kunnen we tegelijk het centrum aantrekkelijker maken, voor toeristen maar ook voor onze eigen inwoners”, aldus Menninga.
De provincie Groningen ontwikkelt eveneens plannen, zoals de aanleg van een dubbele dijk rondom Hoogwatum die groeimogelijkheden biedt voor veiligheid, natuur en landbouw in de vorm van zilte teelt. Aan de zeezijde richt de provincie zich op de aanleg van getijdepoelen en hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Daarnaast wil de provincie een fietspad over en langs de dijk. “Zo moet iedereen kunnen genieten van het prachtige gebied. De dijkverbetering geeft kansen om te investeren in de regio”, zei gedeputeerde Henk Staghouwer.

Vragen
Tijdens de informatiemarkt bleken de meeste mensen geïnteresseerd te zijn in de details van de dijkverbetering. Zo waren er veel vragen over waar de dubbele dijk wordt aangelegd en hoe hoog de dijk wordt op verschillende punten. Ook wilde men weten waar men straks over de dijk kan fietsen en hoe de dijk er precies uit komt te zien bij Delfzijl. Maar ook praktische vragen, zoals hoe het komt met parkeergelegenheid bij het MuzeeAquarium en of er foerageermogelijkheden blijven voor vogels, kwamen voorbij.

Back to top button