Veel activiteiten rond de Koningsspelen in Appingedam

Appingedam – In Appingedam zijn dit jaar veel activiteiten rond de Koningsspelen. Voor de vrijdaggroepen van de peuters van Kids2b en de Aswa en de kinderen t/m groep 4 vinden ’s ochtends sport- en spelactiviteiten plaats in kindcentrum Opwierde en in kindcentrum Olingertil.  Na het Koningslied en dansje op het schoolplein gaat wethouder Annalies Usmany om 8.45 uur voorlezen bij de jongste kinderen. Ook zal zij kort iets vertellen over het Kansfondsproject, dat bedoeld is om alle kinderen goed mee te kunnen laten doen aan activiteiten in de gemeente. In dit nieuwe project stimuleren we lezen, sport en spel, kookworkshops en ontmoetingen van ouders onderling.  Ouders/verzorgers van de kinderen zijn van harte uitgenodigd tot 10 uur te blijven. Voor de kinderen er is een circuit met een klim- en klauterparcours, meeleeftheater en voorlezen, een springkussen, schmink en lekker en gezond fruit. Op beide locaties is een kleine informatiemarkt voor ouders.

Leerlingen van de bovenbouw gaan na het Koningsontbijt naar het sportveld, Burgemeester Klaukelaan 10. Wethouder Martien van Bostelen geeft  om 9.45 uur de aftrap voor de spelen op het hoofdveld van Voetbalvereniging Pelikanen. Voor kinderen van groep 5 en 6 zijn er dit jaar clinics met dans, voetbal, atletiek, groene spelen, bootcamp/boksen en volleybal. Voor leerlingen van groep 7 en 8  zijn er clinics met (tik-)rugby, frisbee, dans, hockey en tennis.  De extra activiteiten zijn dit jaar mogelijk gemaakt door een bijdrage van Appingedam Gezond in Beweging en het Kansfonds.

Aan het programma wordt meegewerkt door de basisscholen, Kids2B, de peuterspeelzaal Aswa, de sportverenigingen uit Appingedam e.o.,de openbare bibliotheek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Stichting Leergeld, Werkplein Eemsdelta en de gemeente Appingedam. Ook helpen havo 4-leerlingen van het Eemsdeltacollege actief mee bij de Koningsspelen.  De EHBO wordt verzorgd door de Rode Kruisafdeling Appingedam.

Back to top button