UWV: Schommelend beeld WW onder jongeren in Groningen

Groningen – In Groningen ontvingen in november minder mensen een WW-uitkering. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Ook onder jongeren nam de WW verder af. Jongeren merken vaak als eerste de gevolgen van economische schommelingen. Zij hebben veelal een flexibel contract en werken vaak in sectoren die de economische schommelingen het snelst voelen, zoals de horeca en detailhandel. 

Minder Groningers WW-uitkering
Eind november telde Groningen 4.939 WW-uitkeringen. Dat is 1,5% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 175 uitkeringen (-3,4%) ten opzichte van vorige maand. Vooral vanuit onderwijs, zorg & welzijn en uitzendbureaus daalde de WW. Daartegenover staan enkele sectoren met een toename van de WW, zoals de voedings- en genotsmiddelenindustrie, cultuur en landbouw. Met de afname in november zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door, ondanks de sombere economische vooruitzichten. Eind november 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-13,6%).

Jongeren bewegen mee met schommelingen arbeidsmarkt
De spanning op de arbeidsmarkt in Groningen bereikte in 2022 een record. Voor (jonge) werkzoekenden brengt de krapte kansen met zich mee. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV onlangs publiceerden. Door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie vlakt de banengroei af. Jongeren zijn kwetsbaar voor schommelingen in de conjunctuur. Als het economisch minder gaat, verliezen jongeren vaak als eerste hun baan. Dit komt doordat ze meestal een flexibel contract hebben: in Groningen heeft 81% van de werknemers van 15 tot 27 jaar een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract. Bovendien werken veel jongeren in de horeca, detailhandel en uitzendbureaus. Deze sectoren zijn gevoelig voor economische ontwikkelingen en werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Als de economie opleeft worden jongeren veelal ook weer als eerste – vaak in een flexibel contract – aangenomen.

Weinig jongeren met WW-uitkeringen
De dynamiek van jongeren op de arbeidsmarkt komt ook terug in de WW-cijfers. De WW in de leeftijdscategorie tot 27 jaar in Groningen daalde in november met 10% naar 454 uitkeringen. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als een jaar geleden. De WW onder jongeren nam sterk toe na de corona-uitbraak begin 2020 om vervolgens met het herstel van de economie weer snel af te nemen. Verder zijn er jaarlijks terugkerende patronen in de WW zoals het beëindigen van jaarcontracten rond de jaarwisseling en op- en neergaande patronen rond seizoenswerk. Jongeren maken slechts 9% uit van de volledige WW-populatie. Met hun vaak korte en flexibele contracten komen jongeren minder dan andere leeftijdscategorieën in aanmerking voor een WW-uitkering. Bijna de helft van de jongeren met een WW-uitkeringen is afkomstig uit de uitzendsector. Ook zijn jonge WW’ers vaak afkomstig uit sectoren als detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening.

Landelijke daling WW
Ook landelijk is een afname in WW-uitkeringen te zien. Eind november telde Nederland 144.910 WW-uitkeringen. Dat is 1,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 149.513 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.603 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-3,1%). De WW daalde afgelopen maand in vrijwel alle regio’s. Alleen in Zeeland en Haaglanden was sprake van een kleine toename van de WW. Een jaar eerder telde Nederland 189.228 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 44.318 uitkeringen (-23,4%). De daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In november nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 5.405 WW-uitkeringen; 1,9% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 21,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in november met 3,0% af tot 4.088. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 21,6%.

Back to top button