UWV: Meer Groningers ontvangen WW in 2023

Groningen – In 2023 nam het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen toe. De toename past in het beeld van de economische recessie waarin Nederland in het afgelopen jaar terechtkwam. Vooral vanuit de commerciële dienstverlening en de chemische industrie ontvingen meer Groningers een WW-uitkering. Voor het komende jaar verwacht UWV een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen.

Toename WW-uitkeringen in Groningen
Eind december ontvingen 5.689 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. In december nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen toe met 2,0% (109 uitkeringen). Ook in oktober en november was in Groningen al sprake van een toename van de WW. In vergelijking met een jaar geleden kwam de WW in Groningen daarmee 6,3% (336 uitkeringen) hoger uit. Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen toe in het afgelopen jaar. Met een toename van 7,8% was de landelijke stijging van de WW sterker dan die in Groningen. Voor het komende jaar verwacht UWV een verdere toename van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks de stijging in de afgelopen maanden en de voorziene stijging in het komende jaar blijft de WW historisch gezien op een laag niveau.

Ontwikkeling WW-uitkeringen in provincie Groningen

Bron: UWV

Economie hapert
De toename van de WW in 2023 past in het beeld van een haperende economie waar Nederland in het afgelopen jaar mee te maken kreeg. In de eerste 3 kwartalen van 2023 kromp de economie licht. Daarmee kwam Nederland in een milde economische recessie terecht. Vooral in sectoren als commerciële dienstverlening, chemische industrie en detailhandel nam de WW afgelopen jaar toe. Vanuit het bank- en verzekeringswezen, de metaalindustrie en bij uitzendbedrijven ontvingen minder mensen een WW-uitkering in 2023.

Ontwikkeling WW-uitkeringen naar sector in 2023

Bron: UWV

Vergelijkbaar beeld in Drenthe en Friesland
In december nam de WW toe in alle drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

• UWV verstrekte eind december in Friesland 6.086 WW-uitkeringen; 4,0% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind december 3,0% hoger dan vorig jaar.

• Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in december toe met 4,7% tot 4.713. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 5,5%.

Back to top button