Uniek lesprogramma over aardbevingen voor basisscholen in ontwikkeling

Regio – Wat kun je doen voor, tijdens en na een aardbeving? Hoe ontstaan aardbevingen eigenlijk? Moet je bang zijn voor een aardbeving of niet? Dit en meer onderwerpen komen aan bod in een lesprogramma dat op dit moment ontwikkeld wordt door Veiligheidsregio Groningen.

Zowel vanuit scholen in de provincie als vanuit de stuurgroep Onderwijs (bestaande uit wethouders en directeuren van schoolbesturen in de elf gemeenten in het kerngebied, onder leiding van wethouder Bé Schollema) kwam de behoefte naar voren voor een dergelijk lespakket.

Het lesprogramma bestaat uit 27 lessen die zowel als serie als los gedoceerd kunnen worden in alle groepen van het basisonderwijs. Het komt medio 2016 via een digitaal platform beschikbaar voor alle leerkrachten van basisscholen in de provincie Groningen. Ook zal er informatie te vinden zijn voor leerlingen en ouders.

Drie pijlers staan in het lesprogramma centraal: wat te doen voor, tijdens en na een aardbeving (handelingsperspectief), hoe verwerk je een aardbeving (psycho-sociale aspecten) en informatie over gaswinning en aardbevingen (techniek).

Het lesprogramma wordt ontwikkeld met medewerking van verschillende partijen zoals de GGD, openbare Prinses Beatrixschool, de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG, NAM en Klassewijzer.

Back to top button