UMCG opent vernieuwde Special Care afdeling voor speciale kinderen

Groningen – In het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG is dinsdag de vernieuwde ‘Special Care’ afdeling geopend: een afdeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar die technologieafhankelijke zorg en direct toezicht nodig hebben. Het gaat vaak om kinderen met een aangeboren aandoening of ernstige ontwikkelingsachterstand die langdurig of soms levenslang afhankelijk zijn van technologie, zoals beademing, sondevoeding of een tracheostoma. Als de patiënt sterk genoeg is om naar huis te gaan, kunnen ouders op de afdeling getraind worden om de zorg thuis te kunnen geven. De vernieuwde afdeling is helemaal toegerust om de meest optimale zorg te leveren voor deze speciale groep kinderen.

Speciale kinderen
Op de Special Care ligt een speciale groep kinderen, zoals kinderen met spierziekten of neurologische aandoeningen. Maar ook zuigelingen met luchtweg- of ademhalingsproblemen. Deze kinderen worden vaak in het ziekenhuis opgenomen omdat ze bovenop hun aandoening een verkoudheidsvirus of andere infectie hebben, of omdat ze geopereerd moeten worden.

Wel intensieve zorg, geen Kinder IC
Door hun technologieafhankelijkheid hebben deze kinderen intensieve zorg en -toezicht nodig, die op een gewone verpleegafdeling niet geboden kan worden. In de meeste ziekenhuizen worden deze kinderen opgenomen op een Kinder Intensive Care, waar ze liggen tussen de meest zieke kinderen die zeer ernstig en acuut ziek zijn en levensreddende zorg nodig hebben. De Special Care kinderen zijn doorgaans minder ernstig ziek en wel stabiel.

Lange opnames, langetermijnblik
De Special Care-kinderen zijn vaak lang opgenomen (een maand is geen uitzondering) en dan is een Kinder IC geen fijne omgeving voor patiënt en ouders. Op de Kinder IC is het verloop relatief hoog, want zodra de gezondheid van deze kinderen wat verbetert, kunnen zij overgeplaatst worden naar een verpleegafdeling waar minder intensief toezicht op de kinderen is. Daardoor is er op de Kinder IC vaak geen tijd om naar de lange termijn te kijken: hoe kunnen we de zorg voor deze patiënt optimaal inrichten, met welke ondersteuning kan dit kind terug naar huis of naar een andere zorgomgeving? 

In het UMCG kiezen we ervoor om deze kinderen dus op een aparte afdeling op te nemen. Een afdeling met de kwaliteit en intensiteit tussen IC en verpleegafdeling , die speciaal is toegerust voor de zorg voor deze specifieke groep kinderen: de Special Care. Op deze afdeling is tijd en ruimte voor ontwikkelingsgerichte zorg. Het is een afdeling die qua zorg tussen de Kinder IC en thuis in zit.

Leertraject voor ouders
Op de Special Care liggen kinderen die langdurig afhankelijk zullen zijn van beademing of een tracheostoma. De ouders van deze kinderen moeten leren hoe ze thuis die technologieafhankelijke zorg zelf kunnen verlenen of ondersteunen. Ze leren op de Special Care om te gaan met bijvoorbeeld beademing. Ook voor ouders van kinderen met een tracheostoma is een speciaal traject, waarin de ouders in zes tot acht weken leren deze intensieve zorg zelf uit te voeren. Wanneer zij dit traject hebben doorlopen kunnen zij met hun kind naar huis.

Eigen behandelteam
Het behandelteam bestaat uit speciaal opgeleide verpleegkundigen en artsen en heeft in totaal zes bedden. Alle verpleegkundigen zijn opgeleid tot High Care verpleegkundigen en zijn er Verpleegkundig Specialisten van het Centrum voor Thuisbeademing intensief betrokken om de ademhaling met behulp van beademingsapparatuur te ondersteunen. Er zijn twee artsen specifiek voor deze groep kinderen betrokken. Ook zijn er diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en pedagogisch medewerkers intensief betrokken bij de zorg voor deze kinderen. KNO-artsen, orthopeden, kinderchirurgen, revalidatieartsen en andere specialisten kunnen waar nodig geconsulteerd worden.

Verbouwing: ruimer, lichter, meer privacy
In de afgelopen jaren had het UMCG al een special care afdeling. Maar de ruimte was niet goed genoeg toegerust voor deze specifieke groep patiënten met alle apparatuur die noodzakelijk is voor de zorg voor deze kinderen. Daarom is de Special Care grondig verbouwd. De vernieuwde afdeling is een stuk groter waardoor er veel meer privacy is voor kinderen en hun ouders. Er is minder lawaai, meer licht en meer ruimte voor apparatuur rond het bed. Doordat kinderen niet meer zo dicht op elkaar liggen, is er veel minder kans op kruisinfecties. De afdeling bestaat uit zes bedden, vier op ‘zaal’ en twee aparte boxen. Alle bedden kunnen goed en direct geobserveerd worden. De inrichting van de afdeling is specifiek aangepast voor deze groep kinderen en hun ouders; de KinderAdviesRaad en de OuderAdviesRaad van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG hebben erover meegedacht.  

Back to top button