Uitspraak Raad van State: Geen gaswinning in velden rond Loppersum

LoppersumIn een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State dinsdag bepaald dat er geen gas meer gewonnen mag worden in de gasvelden rond Loppersum. De NAM mag alleen gaswinnen als er op andere locaties geen gaswinning meer mogelijk is of als de leveringszekerheid in gevaar komt. In de spoedprocedure, die is aangespannen door de Statenfracties van de CDA, SP, GroenLinks en de partij Groningen Centraal!. Had Groningen Centraal! Een volledige stopzetting van de gaswinning geƫist en de drie andere partijen wilden een forse reductie van de gaswinning.

De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten, mede omdat Nederland afspraken heeft met omliggende landen met betrekking tot gasleveranties. Later dit jaar volgt een definitieve uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hier in worden veertig andere beroepschriften tegen het gasbesluit van minister Kamp worden behandeld. Die beroepschriften komen van gemeenten, particulieren en de Veiligheidsregio Groningen. Als die behandeld zijn, volgt een definitieve uitspraak.

 Back to top button