Twee extra alternatieven verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Appingedam / Zuidbroek – Voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam worden twee extra alternatieven bestudeerd. Dat gebeurt naar aanleiding van de 41 zienswijzen die door belanghebbenden tussen 21 april en 2 juni 2016 zijn ingediend op de Kennisgeving en de Nota Reikwijdte en Detailniveau. De verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is een project van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen.

Extra alternatieven

In de zienswijzen zijn diverse alternatieven aangedragen. Zo heeft de werkgroep ‘N33 dubbelveilig’ een alternatief wegontwerp ingediend waarbij de verdubbeling van de N33 op een geheel nieuw tracé wordt verlegd naar de oostzijde van Tjuchem. Anderen stelden een aquaduct in het Eemskanaal en in het Afwateringskanaal voor.

Ideeën beoordeeld

Alle ideeën zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. De twee extra alternatieven die nu in de verdere studie meegenomen worden komen uit de Voorverkenning. Het gaat om alternatief D, waarbij alleen het gedeelte van Zuidbroek tot Siddeburen wordt verdubbeld en alternatief G, waarbij op het hele traject afwisselend twee rijstroken beschikbaar zijn om in te halen. Deze alternatieven nemen we vooral vanwege de milieueffecten verder onder de loep.

Meedenken over de plannen

Veel insprekers willen graag meedenken over de plannen. We gaan de omgeving actief betrekken bij de planvorming. Dat doen we met klankbordgroepen en werksessies waarin we ontwerpkeuzes voorleggen. We organiseren informatiebijeenkomsten over de resultaten van deze bijeenkomsten en de onderzoeken. Kijk op de website van Rijkswaterstaatvoor de planning en documenten.

Back to top button