Toekomst Muzeeaquarium op huidige locatie lijkt onwaarschijnlijk

Delfzijl – Behoud van het Muzeeaquarium op de huidige locatie lijkt een gepasseerd station. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen die fractie2014 aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld. Volgens de betrokken partijen is behoud van de gebouwen die zo dicht op de zeekering staan geen reële optie.  Het treffen van voorzieningen om de gebouwen te behouden zouden onevenredig hoge kosten en andere consequenties met zich mee brengen. De gemeente is van mening dat de verandering van het gebied bijdraagt aan de imago verbetering van Delfzijl. In eerste instantie wordt het strand vergroot en komt er een betere aansluiting op het centrum. In dit plan is veel ruimte voor recreatie ondersteunende functies zoals een camperplaats, sanitaire voorzieningen en speelvoorzieningen.

Hoewel de gemeente Delfzijl erkent dat behoud van Muzeeaquarium bijdraagt aan het imago van Delfzijl is ze van mening dat dit niet perse aan de kustzone hoeft te zijn. De inspanningen van de gemeente zijn er op gericht het museum een toekomstbestendig onderkomen en perspectief te geven. Op de vraag of het museum met aanpassingen (ingang aan de kustweg) behouden kan blijven op de huidige locatie antwoord het college: Hoewel het technisch mogelijk is deze aanpassingen door te voeren het plan niet bijdraagt aan de toekomst bestendigde ontwikkeling van het gebied en het museum. De investering die nodig is om de plannen voor de verhoging en verbreding van de dijk aan te passen voor het behoudt van het museum zijn hoog tevens pleit het waterschap Noorderzijlvest voor een breed grondlichaam in plaats van een smalle technische oplossing. De gemeente en waterschap zeggen nog wel bezig met onderzoek een optie om het pand te behouden.

De gemeente is nog steeds in gesprek met het Muzeeaquarium over alternatieve locaties, tot op heden is er geen geschikt pand gevonden.

Back to top button