Tijdelijke parkeerplaatsen aan de Kustweg in Delfzijl

Delfzijl – Het college van B en W heeft besloten toestemming te verlenen voor het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen en camperparkeerplaatsen aan de Kustweg in Delfzijl. “De parkeerplaatsen zijn nodig om parkeer- en overnachtingsgelegenheid te kunnen blijven bieden tijdens de bouwfase van de nieuwe dijk en het Muzeeaquarium,” aldus wethouder Jan Menninga. Door de verlegging van de dijk landinwaarts en het verbouwen van het Muzeeaquarium is een groot aantal parkeerplaatsen verwijderd. De huidige  camperparkeerplaatsen komen te vervallen als gevolg van de verbouwing van het Muzeeaquarium. Op de tijdelijke camperparkeerplaatsen blijven faciliteiten beschikbaar.

Vergroening Kustweg

Het college verleent ook toestemming voor het opruimen van de oude parkeerplaats van het
voormalige verkeerspark aan de Kustweg. Dit vergroot de vergroeningsmogelijkheden aan de kustzone. De hierbij vrijkomende materialen gebruikt de gemeente voor de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen. De gemeente gaat samen met het Muzeeaquarium en  omwonenden de inrichting van het terrein aan de kustzone verder uitwerken.

Marconi-project omvat verschillende deelprojecten

De nieuwe dijk maakt deel uit van het project Marconi. Marconi omvat verschillende deelprojecten waarbij leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie centraal staan. Andere deelprojecten zijn onder andere een kwelderlandschap voor de kust en een loop- en fietsverbinding met het stadscentrum.

Back to top button