Tien Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Delfzijl uitgereikt

Wagenborgen – Delfzijl – SpijkOp vrijdag 24 april heeft burgemeester Emme Groot aan tien inwoners uit van de gemeente Delfzijl een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Zij werden benoemd tot Lid en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onderstaande foto’s zijn op volgorde van uitreiking.

De heer G.C. Bos
De heer G.C. Bos uit Wagenborgen heeft zich vanaf 1966 verdienstelijk gemaakt als leider van jeugdclubs, lid van de Zendingscommissie en ouderling van de Gereformeerde Kerk in Wagenborgen. Hij was bestuurslid van het CDA, afdeling Termunten en bestuurslid van de ANBO. Daarnaast was hij medeoprichter en vrijwilliger van de rommelmarktorganisatie en organisator van hobby- en boekenbeurzen van de Stichting Ons Centrum. Ook organiseerde de heer Bos een internationale markt in Pewsum, gemeente Krummhörn (Duitsland). De heer Bos ondersteunde, in samenwerking met de thuiszorgorganisatie, jarenlang een bij hem in de buurt wonende bejaarde man. De heer G.C. Bos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R. Kuil
De heer R. Kuil uit Delfzijl was tien jaar (tot 2002) lid van de Ondernemingsraad van het Nederlands Loodswezen BV. Nu is hij nog penningmeester van de EHBO-vereniging Delfzijl en verzorgt hij voor deze vereniging de inkoop van de materialen voor de lessen en de hulpverlening. Hij is voorzitter van de Abva Kabo FNV, afdeling Noord-Groningen en daarnaast lid van de Bondsraad, vakbondslid Sociale Zaken en Arbeidsrecht en webredacteur. Ook heeft hij als vakbondsconsulent Sociale Zaken en Arbeidszaken gefungeerd. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, district Groningen en lid van de Verenigingsraad van de KNV EHBO. De heer R. Kuil te Delfzijl is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S. Oudman en mevrouw H.A. Oudman-Meindertsma
De heer S. Oudman uit Delfzijl is sinds 1993 ouderling van de plaatselijke kerk, vanaf 1999 vrijwilliger bij Het Buitenhof (begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking). Hier is hij betrokken bij de voorbereiding van vakanties en maakt hiervan verslag en film. Hij is vrijwilliger bij de plaatselijke omroep Viviano en was vrijwilliger en rayoncoach bij het Nederlands Bijbelgenootschap. De heer S. Oudman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw H.A. Oudman-Meindertsma uit Delfzijl is vanaf 1986 vrijwilliger bij De Kans, een inbrengwinkel waarvan de opbrengst deels bestemd is voor een goed doel. Zij is sinds 1994 vrijwillger bij Het Buitenhof en begeleidt reizigers met een verstandelijke beperking tijdens vakanties. Ook is zij sind 1995 secretaris van de Vrouwendienst van de Protestantse Gemeente Delfzijl. Van 1997 tot 2006 was zij collectant en wijkhoofd voor het Reumafonds. Mevrouw H.A. Oudman-Meindertsma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw H.C. Maats-Holm
Mevrouw H.C. Maats-Holm uit Den Haag vervulde, naast haar werk als apotheker en (voormalig) eigenaar van twee apotheken te Delfzijl, vele al dan niet beroeps gerelateerde activiteiten. Zij heeft een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan apothekers en apothekersassistenten geleverd. Ook heeft zij zich onder meer ingezet voor het tot elkaar brengen van de opleiding en het werkveld en voor de belangenbehartiging van apothekers en apothekersassistenten. Mevrouw H.C. Maats-Holm is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.G.A. Schudde en de heer S. Heerlijn
De heer J.G.A. Schudde uit Delfzijl was van 1986 tot medio 2014 vrijwilliger bij de voormalige Voetbalvereniging Neptunia te Delfzijl. Hij was onder anderen penningmeester, medebeheerder van de kantine, lid van de kantine- en de sponsorcommissie en omroeper. Ook verzorgde hij de sponsor- en kantineadministratie. Vanaf 1990 is de heer Schudde medeoprichter en bestuurslid/penningmeester van de Stichting Eemsmond Sportevenementen te Delfzijl. De heer J.G.A. Schudde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S. Heerlijn uit Delfzijl was van 1970 tot 2014 bestuurslid en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Neptunia te Delfzijl. Hij was elftalleider van diverse jeugd- en seniorenteams, betrokken bij diverse commissies en verichtte bar- en kantinetaken en onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 1990 is de heer Heerlijn medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Sportevenementen te Delfzijl. De heer S. Heerlijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P. van Lune
De heer P. van Lune uit Spijk is keurmeester konijnen van de Nederlandse Konijnenfokkersbond/Klein Dier Liefhebbers Nederland, zaakdeskundige van de Europese Standaardcommissie, voorzitter van de Federatie Kleindierenvereniging/KLN afdeling Groningen en voorzitter van de Kleindierenvereniging BéKáVé te Spijk. Daarnaast heeft hij nog veel (bestuurs)functies op het gebied van konijnen/kleindieren vervuld, maar ook in het onderwijs en de sport. Tegenwoordig is hij een succesvol fokker van kleinderdieren, voornamelijk konijnen. De heer P. van Lune is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A. Dijkman-Keizer
Mevrouw A. Dijkman-Keizer uit Kampen was vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp en gaf leiding aan de kinderkerk. Tegenwoordig is ze overblijfmoeder bij Basisschool de Burcht te Spijk. Ze zorgt hier ook voor de wekelijkse nieuwsbrief en helpt mee bij schoolreisjes en projecten. Mevrouw Dijkman is ook voorzitter van de Muziekvereniging CBS te Bierum en vrijwilliger bij het Zeemanshuis in de Eemshaven. Hier fungeert zij als notulist en gastvrouw en was bestuurslid. Mevrouw Dijkman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. Cazemier
De heer A. Cazemier uit Delfzijl is naast zijn werk als ambulancechauffeur sinds 1987 werkzaam in diverse functies binnen de Nieuw Apostolische kerk. Zo is hij naast jeugdleider ook priester en voorganger. Draagt naast de reguliere kerkdiensten zorg voor trouw-, doop- en rouwdiensten en bezoekt regelmatig gemeenteleden. De heer Cazemier organiseert jeugdavonden, jeugddiensten en jeugdweekenden voor zowel de gemeenschap Appingedam/Delfzijl als voor het jeugddistrict Groningen. De heer Cazemier is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Back to top button