TenneT opent nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven voor transport van duurzame energie

Eemshaven – TenneT neemt vanaf vandaag (woensdag 2 september) in de Eemshaven officieel een nieuw hoogspanningsstation in gebruik. Het 110 kV-station aan de Middenweg is het eerste dat geheel gebouwd is voor in de Eemshaven opgewekte wind- en zonne-energie. Gedeputeerde Nienke Homan verrichtte de ‘openingshandeling’, in het bijzijn van onder meer Groningen Seaports-CEO Cas König. 

Het station is gebouwd als onderdeel van de netversterking voor het groeiende aanbod van duurzaam opgewekte energie in de Eemshaven. Verder heeft TenneT vanaf het nieuwe hoogspanningsstation een negen kilometer lange ondergrondse kabelverbinding aangelegd en is de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation Eemshaven Robbenplaat met 740 MW uitgebreid.

Aandacht voor biodiversiteit
Bij het nieuwe hoogspanningsstation aan de Middenweg is ook een insectenhotel geplaatst. Daarnaast is een deel van het terrein en een zes meter brede strook bovenop de ondergrondse kabelverbinding, in totaal 25.000 vierkante meter, ingezaaid met een mengsel van streekeigen wilde bloemen, voor bijen en andere insecten. Groningen Seaports past het onderhoud aan de berm aan, zoals het beperken van het maaien van de bloemenberm naar jaarlijks. “De berm wordt niet alleen mooier. Voor insecten ontstaat een leefgebied dat je niet onmiddellijk zou verwachten in een gebied als dit. Een mooi bewijs dat natuur en industrie prima naast elkaar kunnen bestaan”, zegt König.

Eemshaven verduurzaamt
De afgelopen jaren is de rol van de Eemshaven als energiehaven voor Groningen en Nederland belangrijker geworden: met energiecentrales, duurzame opwek, aansluitingen van windparken op zee, verbindingen met de rest van Nederland en interconnectoren (zeekabels) met Noorwegen en Denemarken. De Eemshaven is in hoog tempo aan het verduurzamen. Van alle elektriciteit die in of via de Eemshaven haar weg vindt naar afnemers (8000 MW) is nu de helft niet meer afkomstig van fossiele bronnen (kolen en gas). Deze duurzame ontwikkeling gaat door met de aanleg van meer wind- en zonneparken op zee en op land.

TenneT en Enexis versterken het net
TenneT en Enexis Netbeheer zijn in Noord-Nederland volop bezig met vergroten van de transportcapaciteit. Dat is nodig vanwege het groeiend aanbod van duurzaam opgewekte energie. TenneT bouwt een 380 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven (Oudeschip) en hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen, en breidt het hoogspanningsstation Vierverlaten uit. Deze nieuwe 380 kV ‘stroomsnelweg’ vervangt de bestaande 220 kV-verbinding. In afwachting van de ingebruikname in 2023 neemt TenneT in oktober een (tijdelijk) 380 kV-hoogspanningsstation in Eemshaven (de Oostpolder) in gebruik.

In Groningen en ook in Drenthe zijn TenneT en Enexis Netbeheer bezig met het uitbreiden van de hoog- en middenspanningsnetten. Er zijn nieuwe hoog- en middenspanningsstations gepland zoals op bedrijvenpark Zuid-Groningen, bij Ter Apelkanaal. In voorbereiding zijn capaciteitsuitbreidingen van de bestaande hoogspanningsstations bij Meeden, Delfzijl (Weiwerd) en Assen.

Back to top button