Telefonische afspraken en beeldbellen blijven in de zorg, hoe voor alle betrokkenen goed te organiseren?

Groningen – Door corona(maatregelen) kregen we de afgelopen jaren veel meer te maken met zorg op afstand. In plaats van naar de zorgverlener toe te gaan, hadden we vaker telefonisch contact of een afspraak via beeldbellen (met de computer). Ook nu zijn dit mooie aanvullingen in de zorg. In welke situaties zet je ze in? En wat is ervoor nodig om het voor alle betrokkenen goed te laten verlopen? Dat hoort Zorgbelang Groningen graag van inwoners via een online onderzoek.

Minder reistijd en reiskosten
“Door telefonische consulten en beeldbellen kon tijdens corona veel zorg wél doorgaan” zegt Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen. “Maar ook nu biedt zorg op afstand voordelen. Zo scheelt het voor patiënten en naasten reistijd en reiskosten. En je kunt (samen) in je eigen vertrouwde omgeving blijven.” Daarnaast kan zorg op afstand helpen bij de huidige tekorten in de zorg: “Beeldbellen en telefonische consulten zijn efficiënter en we – patiënten, naasten en zorgverleners – moeten alles omarmen wat tijd oplevert. Zolang het ontwikkeld en afgestemd is met de mensen om wie het gaat!”

Zorg op afstand ingeburgerd?                      
Zorgbelang Groningen deed al eerder onderzoek naar de wensen en ervaringen rond zorg op afstand, toen voor veel mensen nog nieuw. Jolanda Fritsma: “Nu willen we weten of beeldbellen en telefonische afspraken ondertussen net zo zijn ingeburgerd als in het werk. Maar vooral: in welke situaties de voorkeur wordt gegeven aan zorg op afstand én wat ervoor nodig is om het voor alle betrokkenen goed te laten verlopen. Met name als het gaat om beeldbellen.” Ze vervolgt: “Er wordt snel (terug)gegrepen naar telefonische afspraken, terwijl beeldbellen écht wat kan toevoegen. Dat gaan we ook laten zien bij de Inspiratiesessie ‘Beeldbellen in de zorg’ die we op 20 september ’s middags organiseren in Hanze Plaza in Groningen.” (www.zorgbelang-groningen.nl/agenda)

Meedoen via online vragenlijst
Meedoen aan het onderzoek kan via de online vragenlijst, te vinden op www.zorgbelang-groningen.nl (zie kader Uitgelicht). Het invullen kost ongeveer 15 tot 20 minuten. Alle ideeën, ervaringen en verwachtingen zijn welkom. Ook van mensen die al aan eerder onderzoek hebben meegedaan. Hoe kijken zij nu aan tegen zorg op afstand?

Samen werken aan beter contact in de zorg
De vragenlijst en inspiratiesessie zijn onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand, en met name beeldbellen en telefonische consulten, in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers. Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis.

Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

Back to top button