Succesvolle regelingen rijksmonumenten worden voortgezet

Garrelsweer/ Winsum – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen in 2019 ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen en specifiek voor monumenten in het aardbevingsgebied. Na een succesvolle proef in 2018, waarvan ruim 250 monumenteigenaren gebruik hebben gemaakt, worden er dit jaar weer twee subsidieregelingen opengesteld. Dat maakten minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en directeur NCG Peter Spijkerman vandaag bekend tijdens een bezoek aan Winsum.

Gezamenlijke inzet
Van Engelshoven: “Erfgoed is erg belangrijk. We slaan daarom de handen ineen om onze monumenten te onderhouden. Samen met een grote groep eigenaren, de provincie en NCG zetten we ons daarvoor in. Ik ben blij dat er zo goed gebruik is gemaakt van de subsidies én dat we deze regelingen kunnen voortzetten.” Fleur Gräper-van Koolwijk voegt daaraan toe: “Met de regelingen worden eigenaren van monumenten gestimuleerd om eerder onderhoud te plegen aan hun monument. Dat is belangrijk voor het behoud van ons cultureel erfgoed en dus de identiteit van ons mooie gebied.”

Regelingen 2018 groot succes
In 2018 hebben OCW, de provincie en NCG in totaal 6,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ruim 250 eigenaren hebben daar gebruik van gemaakt. Samen met de eigen bijdrage van de eigenaren is er ruim 9 miljoen euro geïnvesteerd in het onderhoud aan rijksmonumenten in de provincie en specifiek in het aardbevingsgebied. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de restauratie en herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Winsum en het huiskamercafé in Westerwijtwerd. “Het is goed om te zien dat zoveel monumenteigenaren gebruik hebben gemaakt van de regeling. Goed en tijdig onderhoud is van groot belang, want goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen en dat is een belangrijke stap op weg naar de versterking”, aldus Peter Spijkerman.

Onderhoud
Zeer binnenkort worden de twee subsidieregelingen weer opengesteld: één voor regulier onderhoud en één voor groot onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Voor de subsidieregelingen voegen het ministerie van OCW, de provincie en NCG budgetten samen tot een bedrag van 7,6 miljoen euro. Het gaat hierbij om:

• De regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG): per aanvraag is maximaal € 24.500,- beschikbaar voor werkzaamheden die periodiek aan een rijksmonument worden uitgevoerd. Aanvragen kan vanaf 1 april 2019.

• De regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG): per aanvraag is een maximum van € 400.000,- beschikbaar voor groot onderhoud, waaronder restauratie en herbestemming, van rijksmonumenten. Deze regeling is in het aardbevingsgebied ook bedoeld voor monumentale woonhuizen. Aanvragen kan vanaf 20 maart.

Aanvragen subsidieregelingen
Eigenaren kunnen op www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies de verschillende regelingen vinden en aanvragen. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed adviseert en het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de uitvoering van de subsidies.

Back to top button