Subsidieregeling voor ondernemers in Slochteren

Slochteren – In de loop van 2019 zal het college van Midden-Groningen een fonds voor ondernemers in Slochteren oprichten.

De aanleiding hiervoor was de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven in de voormalige gemeente Slochteren. Door de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moesten zij meer gaan betalen. Om aan deze ondernemers tegemoet te komen, is in 2018 budget vrijgemaakt om een fonds in te stellen.

Uitwerking
Het college heeft dat nu uitgewerkt tot een subsidieregeling voor individuele ondernemers, groepen van ondernemers en ondernemersverenigingen. De subsidie is bedoeld om activiteiten te kunnen financieren die ten goede komen aan het ondernemersklimaat in de voormalig gemeente Slochteren.

Vanaf 2020 is er budget beschikbaar voor de ondernemers in de hele gemeente. De regels om de subsidieaanvragen te kunnen toetsen en juridisch te kunnen verantwoorden, worden in de komende maanden uitgewerkt.

Back to top button