Subsidieregeling ondersteuning tijdens Arbiterprocedure 2019

Groningen – Woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd, kunnen rekenen op financiële steun bij het inschakelen van juridische hulp of inhoudelijke deskundigheid. Hiervoor is vandaag een speciale subsidieregeling opengesteld door de provincie Groningen. De regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en commissaris van de Koning René Paas om actief bij te dragen aan oplossingen in langslepende en complexe schadegevallen.

Met de regeling kunnen woningeigenaren aanspraak maken op maximaal 1.900 euro om kosten te dekken die gemaakt zijn voor juridische of bouwkundige ondersteuning tijdens het proces bij de arbiter of de opvolging ervan door de NAM. In de pot zit 200.000 euro, waarmee de minister en de commissaris van de koning verwachten veel gedupeerden te kunnen helpen. Het ministerie van EZK staat samen met de provincie garant voor de uitvoering.

Provinciale Staten van Groningen heeft de afgelopen jaren diverse malen aandacht gevraagd voor de rechtspositie van gedupeerden en het belang van rechtsbijstand. In 2017 is een motie aangenomen waarin het college is verzocht zich tot het uiterste in te spannen voor de komst van een rechtsbijstandsfonds en voldoende juridische deskundigen waar gedupeerden een beroep op kunnen doen. In de Commissievergadering van 26 juni is hiervoor nogmaals aandacht gevraagd. Het college verwacht dan ook te kunnen rekenen op steun voor de uitvoering van de regeling.

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie van Van der Lee (D66) die voor de zomer door de Tweede kamer is aangenomen. Kijk voor de regeling op www.provinciegroningen.nl/arbiterprocedure. Meer informatie is ook te vinden op www.provinciegroningen.nl/gaswinning.

Back to top button