Subsidie voor opslaggebouw gevaarlijke stoffen Farmsum

Farmsum – Het bedrijf J. Wildeman Storage en Logistics krijgt een subsidie van ruim 321.000 euro voor de bouw van een opslagcentrum voor chemische stoffen op het Chemiepark Delfzijl in Farmsum. De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Met deze subsidie stellen de provincie Groningen en het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. Het opslagcentrum moet 13 nieuwe banen opleveren.

Wildeman Storage en Logistics houdt zich bezig met de opslag, het verpakken en de distributie van chemische stoffen. De subsidie gaat naar de bouw van een opslagcentrum, waar gevaarlijke stoffen op een veilige manier worden opgeslagen.  Omliggende bedrijven profiteren van het nieuwe opslaggebouw bij de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook maakt het nieuwe bedrijf het aantrekkelijk voor bedrijven die zich bezighouden met gevaarlijke stoffen  om zich in de omgeving te vestigen.

Meer banen
De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ruimtelijke Economisch Programma en Economic Board Groningen. De RIG is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die de mogelijkheden bekijkt voor samenwerking van nieuwe bedrijven en midden- en kleinbedrijven met de chemische industrie en andere sectoren in Groningen. De RIG 2014 moet de komst van nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de regio Eemsdelta en op de Zernike Campus stimuleren. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreëerd in de provincie.

Back to top button