Subsidie voor bouw groene waterstof fabriek in Delfzijl

Farmsum – Eurus Energy Europe B.V. krijgt €3.000.000,- subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek in het industriegebied van Delfzijl voor de productie van groene waterstof. Dit geld is afkomstig uit de regeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI). De nieuwe fabriek kan vanaf de eerste helft van 2026 groene water stof produceren door gebruik van windenergie.

Eurus wordt een van de eerste ondernemingen in de regio Groningen die op commerciële schaal groene waterstof produceert. De nieuw waterstoffabriek produceert deze waterstof met een elektrolyser om de (chemische) industrie te voorzien van groene waterstof als alternatief voor ‘grijze’ waterstof die nu als grondstof dient. De elektriciteit voor de productie wordt opgewekt door een eigen, al bestaand, onshore windmolenpark bij Farmsum. Het project zorgt voor een CO2 reductie van meer dan 50% ten opzichte van de productie van grijze waterstof. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 4.000 personenauto’s.

Kennisdelen
Waterstof is van groot economisch belang voor de regio Delfzijl/Groningen en het opleiden van technici met voldoende kennis van waterstof is hierbij cruciaal. Om die reden wil Eurus in bepaalde opleidingen op het MBO en het HBO studenten kennis laten maken met groene waterstof. Bijvoorbeeld door meeloopdagen, voorlichtingen, gastcolleges te organiseren.

Duurzaamheid
In Groningen willen we de groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie stimuleren. Als waterstofleverancier levert Eurus een bijdrage aan de verduurzaming van bestaande industriële ketens en aan het behoud van de chemische industrie in de regio. Dit vraagt een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen. Een van de regelingen die hierbij kunnen helpen is de SITI subsidie.

Regeling
Deze regeling (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kunnen bij SNN worden ingediend tot en met december 2024.

Back to top button