Storm Pia veroorzaakt hoogwater in haven Delfzijl: Auto’s op kade geëvacueerd

Delfzijl – Storm Pia, die vandaag over het land trekt, heeft geleid tot een opstuwing van water in de Eems-Dollard. Rond 19:00 uur vanavond bereikte het water het hoogtepunt, waarbij de kades in de haven gedeeltelijk onder water liepen. De waterstand bereikte een niveau van 3.38 meter boven NAP, terwijl een voorspelling aangaf dat het waterpeil zou stijgen naar 3.50 meter boven NAP.

Als gevolg van het dreigende hoogwater werden enkele auto’s die nog op de kade stonden, voorbereid om weggesleept te worden. Eén bestuurder merkte gelukkig op tijd op dat zijn auto verplaatst moest worden en slaagde erin dit snel te doen. Een ander voertuig moest echter wel worden weggehaald. Rond 19:00 uur daalde het waterpeil alweer snel.

Voor morgenochtend wordt een nog hogere waterstand verwacht, waarbij het peil naar 4.70 meter boven NAP stijgt.

Back to top button