Stichting Oude Groninger Kerken laat van cultureel erfgoed 3D scans maken

Middelstum – De consequenties voor erfgoed door de aardbevingen in Groningen laten zien dat daar noodzaak toe is. Sinds de aardbevingen in Groningen door de gaswinning zijn niet alleen woningen, maar ook veel kerken beschadigd. Vaak gaat het om cultureel erfgoed dat door de Nederlandse overheid een bijzondere status heeft verkregen. Om dit erfgoed in stand te houden dan wel in de toekomst te kunnen restaureren wil Blue Shield Nederland de innovatieve techniek van 3D-scanning introduceren in het erfgoedveld.

Door BS NL is in samenwerking met 4Visualization en de SOGK, de Hippolytuskerk in Middelstum als geschikte locatie uitgekozen. Deze gotische kruiskerk werd in de vijftiende eeuw gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum na diens terugkomst uit het heilige land. Op de sacristie na is er sinds de François Hemony. verbouwing in 1523 weinig veranderd aan de kerk. De sacristie is waarschijnlijk in de 16e eeuw toegevoegd. De toren is drie geledingen hoog en wordt bekroond door een zeventiende eeuwse lantaarn met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, dat in 1662 vervaardigd is door de befaamde klokkengieter.

Blue Shield Nederland richt zich in alle samenwerkingen op het beschermen van het Nederlandse cultureel erfgoed tegen bedreigingen die het gevolg zijn van natuurrampen, molest en militaire handelingen.

Back to top button