Steeds meer muziek in de klas op Groningse scholen

Groningen – Op de scholen in Oost-Groningen en de gemeente Groningen klinkt steeds meer muziek. Er wordt vaker muziekles in de klassen gegeven, er zijn schoolbands en schoolkoren gestart en leerkrachten volgen nascholingen muziek.

Begin deze maand was Koningin Máxima getuige van de ondertekening van het tweede Muziekakkoord in Groningen. De Koningin is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas en hoorde dat zowel scholen als muziekorganisaties en overheden zich in gaan zetten voor muziekonderwijs voor de achtduizend basisschoolleerlingen in Veendam, Pekela, Westerwolde en Oldambt. In de gemeente Groningen is een dergelijk akkoord drie jaar geleden al gesloten. Stichting Kunst & Cultuur (K&C) onderzoekt of meerdere regio’s zich aan willen sluiten.

Resultaten in de stad
Uit een onderzoek van K&C naar de stand van zaken van het muziekonderwijs op de scholen in de stad Groningen is gebleken dat 83% van de basisscholen na ondertekening van het convenant vaker dan één keer per week aandacht aan muziek besteedt. In 2017 was dit 57%. Voor de lessen worden soms vakleerkrachten ingezet, maar er wordt ook gebruik gemaakt van digitale lessen en energizers. Muziek in de jongste groepen lijkt vanzelfsprekender dan voor de leerlingen in groep 8. Lesmethodes worden op 67% van de scholen gebruikt, omdat deze een doorlopende leerlijn garanderen en de leerlingen er enthousiast over zijn.

60.000 euro extra voor muziek in gemeente
In de gemeente Groningen is de aandacht voor muziekonderwijs gegroeid sinds het ondertekenen van het convenant, maar een aantal scholen blijft achter. Om ook deze scholen te stimuleren muziek in het lesprogramma op te nemen is een aanvraag gedaan bij de regeling MuziekMatch. Omdat de gemeente Groningen dit bedrag verdubbelt is hiervoor 60.000 euro extra beschikbaar.

Groningen Oost doet ook beroep op extra geld
Leerkracht Renate Fekken van CBS Maranatha in Winschoten zou graag een vakleerkracht aan haar school willen verbinden die het team deskundiger maakt door voorbeeldlessen in de klas te geven. Dit is dankzij het Muziekakkoord Groningen Oost mogelijk. Harry van der Laan, initiatiefnemer van het akkoord (Cultuurhuis De Klinker en MDT Veendam) onderzoekt of hij ook een MuziekMatch aanvraag kan doen voor zijn regio. Met het bedrag wil hij naast extra lessen voor leerlingen ook twee leerkrachtenkoren starten om het enthousiasme onder de meesters en juffen te vergroten.

De landelijke en regionale media-aandacht die muzieklessen op de basisscholen krijgen, draagt positief bij aan meer muziek in de Groningse klassen en aan de bewustwording van het belang van een vaste plek voor muziekonderwijs binnen het basisonderwijs. Muziek legt een basis voor creativiteit, het luisteren naar elkaar en het openstaan voor verschillen.Back to top button