Start proef opstapplaats leerlingenvervoer in Spijk

SpijkOp maandag 2 maart arriveren zes kinderen uit Spijk, zelfstandig of begeleid door één van de ouders, om 8.00 uur bij de opstapplaats aan de Ubbenasingel te Spijk. Daar staat de taxibus klaar, die hen rechtstreeks naar SBO de Delta in Appingedam brengt. Het gaat om een proef die start met instemming van alle ouders.

Ook in Ten Boer en Bedum is met ouders gesproken over een proef met een opstapplaats. In Ten Boer is de proef uitgesteld. Op verzoek van de ouders wordt eerst nog gewerkt aan de verkeersveiligheid van de oversteekplaats aan de Gaykingastraat. In Bedum begint de proef op 7 april waarbij de ervaringen uit Spijk worden meegenomen. Doel van de proef is kinderen met een beperking zelfstandiger te maken, de reistijd te bekorten en het vervoer efficiënter te laten verlopen.

Samenwerking
De acht gemeenten in Noord Groningen – Bedum, Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Winsum, Eemsmond, De Marne en Ten Boer – werken al jaren samen op het gebied van Wmo doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een
beperking die (nog) niet in staat zijn zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Alle kinderen gaan naar een vorm van speciaal onderwijs in bijvoorbeeld Appingedam of de stad Groningen. De gemeenten onderzoeken, steeds in overleg met de ouders, hoe het leerlingenvervoer kan bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind. Ook wordt naar oplossingen gezocht om de reistijd in te korten. Die ontstaat doordat de taxibus langs alle adressen moet rijden, omdat alle kinderen tot nu toe van huis worden opgehaald.

In 2012 is bijvoorbeeld in de gemeente Eemsmond een proef gestart met de ov coach, waarbij de kinderen zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer, met hulp van een app op de Ipod. De ov coach is inmiddels in de acht gemeenten ingevoerd. De vervoersbedrijven Van Dijk en UVO zijn verantwoordelijk voor het vervoer en steeds actief betrokken bij de pilots.

Pilot opstapplaatsen
Na het succesvol invoeren van de ov coach wordt dit voorjaar gestart met de opstapplaatsen. De gemeenten hechten eraan vanaf het begin van elke proef met ouders en scholen te overleggen. Daarom is voor de pilot opstapplaatsen gekozen om te starten met één opstapplaats, één taxibusje voor acht kinderen en één school als bestemming. Voor Delfzijl is dat SBO de Delta, voor Ten Boer en Bedum De Kimkiel. De scholen werken mee aan de pilot, omdat ook zij verwachten dat reizen vanaf een opstapplaats bijdraagt aan het verbeteren van de zelfstandigheid van de kinderen. Alle aangeschreven ouders uit Spijk werken mee aan de proef. De opstapplaats in Spijk wordt met de ouders en de vervoerder op 23 maart geëvalueerd. Zijn alle betrokkenen positief, dan worden er plannen gemaakt voor een vervolg in de gemeente Delfzijl en de omliggende gemeenten in de regio.

 

Back to top button